En ny partnerskabsaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium skal sikre et fortsat stærkt samarbejde med afsæt i kommunens dannelsesstrategi.

Siden Solrød Gymnasium i sammenhæng med Solrød Bibliotek blev opført i 1978 har samarbejdet mellem kommunen og gymnasiet været både godt, stærkt og nedskrevet på papir, og sådan bliver det ved med at være. Solrød Byråd har nemlig på byrådsmødet den 22. marts godkendt en ny partnerskabsaftale mellem parterne, som er gældende, indtil andet besluttes.

Kommunens mangeårige parløb med Solrød Gymnasium er kun blevet stærkere med årene, og det afspejler vores nye partnerskabsaftale også. Vi har indgået en dynamisk aftale, der tager udgangspunkt i, at den skal være med til at understøtte Solrød Kommunes dannelsesstrategi, som skal ruste vores børn og unge til at klare sig godt i livet. Og det er i virkeligheden det vigtigste i denne aftale – at vi sammen skaber nogle gode rammer og muligheder for vores børn og unge,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.

Partnerskabsaftalen skal fx sikre en styrket indsats i forbindelse med overgangen fra folkeskole til gymnasium, og at kommunens børn og unge har et kendskab til, hvad gymnasiet som uddannelsesinstitution er for en størrelse lige så vel som, at kommunens børn og unge får kendskab til mulighederne med en erhvervsuddannelse via kommunens samarbejde med Tektanken.

Det stærke parløb mellem Solrød Kommune og Solrød Gymnasium understøttes bl.a. via flere konkrete samarbejdsinitiativer og snitflader, der har grobund i dannelsesstrategien, som fx en stærk sparring mellem lærere fra gymnasiet, folkeskolerne og 10Solrød, brobygningsforløb og talenthold for de store folkeskoleelever. Samtidig står der fx også i aftalen, at der skal udarbejdes en fælles strategi for musik- og kulturlivet på tværs af børne- og ungeområdet, gymnasiet og kultur- og fritidsområdet.

Herudover indeholder aftalen også en række specifikationer i forhold til fx gymnasiets brug af kommunale lokaler og faciliteter.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.