Solrød Kommune har en forebyggende medarbejder, som har til opgave at hjælpe borgerne over 60 år med at få det så godt som muligt.

Det er vigtigt med et godt seniorliv, og derfor har Solrød Kommune en forebyggende medarbejder, som hjælper borgerne over 60 med at styrke livsglæden.

Det betyder blandt andet et stort fokus på forebyggelse af ensomhed blandt seniorer. For hvis man først føler sig udenfor, kan det blive starten på en tilværelse, hvor man nærmest slet ikke får talt med andre mennesker.

”Derfor tager vi hånd om de nye seniorer, nærmest før de forlader arbejdsmarkedet. En gang om året inviterer vi som noget nyt alle nye pensionister og efterlønnere til et inspirationsmøde, hvor de introduceres til de mange spændende aktiviteter i Solrød Kommune,” fortæller forebyggende medarbejder Steffen Wegner Høyer.

Konceptet afprøves første gang tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 10-13 i Aktivitets og Frivilligcentret.

Mulighed for hjemmebesøg

Når man mister den, man elsker, kan det være svært at finde livsglæden frem igen, og man risikerer derfor at trække sig fra sociale aktiviteter. På den baggrund har Solrød Kommune valgt at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle over 60 år, som mister en ægtefælle eller samlever.

”Her kan man få tid og plads til at tale om alle de tanker og følelser, som følger i kølvandet på at blive alene. Jeg kan blandt andet informere om foreningen Solrød Solisterne, hvor enlige seniorer mødes til hyggeligt samvær og fælles udflugter,” siger Steffen Wegner Høyer.

Sundhed i fokus

Et andet fokusområde i det forebyggende arbejde på seniorområdet er sundhed. Sundhed skal være sjovt, og det kan for eksempel foregår sammen med glade mennesker i byens velfungerende foreningsliv eller i Aktivitets og Frivilligcentret. Det kan både være som frivillig medhjælper eller som almindelig deltager, og der tilbydes aktiviteter for både krop og sjæl.

Sundhed kan også være at slippe af med smøgerne, og hvis man har lyst til det, står Steffen Wegner Høyer også klar med et motiverende rygestopkursus, som næste gang foregår fra fredag d. 2. september 2016 og de efterfølgende fire fredage kl. 10.45–12.45.

Siden årsskiftet har landets kommuner fået til opgave at lave forebyggende hjemmebesøg også til borgerne fra 65 års-alderen, hvis de har særlige udfordringer med helbredet eller humøret.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.