Økonomiudvalget i Solrød Kommune har netop færdiggjort et handlekatalog til forslag om,
hvordan økonomien skal styres i 2016-2019 ved at tænke i nye og anderledes løsninger.

Som den eneste kommune i Region Sjælland sender Solrød Kommune hvert år penge til andre kommuner, for at overholde deres økonomiaftale om regeringens udligningssystem.
I 2016 er beløbet på 31 millioner kroner og sammenholdt med kommunens opkrævningsgrundlag mangler der sammenlagt 94 millioner.
Det udfordrer kommunens serviceniveau og muligheder for investeringer. Borgmester Niels Hörup udtaler, ”Det kræver, at vi gentænker den måde, vi løser opgaverne på i dag.”

Indtægterne falder og udgifterne stiger
Handlekataloget lægger op til at reducere budgettet med 31,8 millioner gennem innovation og effektivisering.
Også serviceniveauet står for skud med en reduktion på 4,5 millioner, der tages direkte fra ændrede serviceniveauer.
Til gengæld ændres der ikke ved skat og grundskyld.

Antallet af børn og ældre, der stiger år for år, et øget antal af flygtninge i kommunen, lavere bloktilskud og udgifter til det specialiserede socialområde er et udsnit af de områder, der får udgifterne til at stige. I handlekataloget er opstillet hele 105 forslag til at reducere udgifterne. Nogle af forslagene er blandt andet at forældreandelen i SFO1 og SFO2 stiger fra 60% til 65%, at der kommer øget fokus på at skaffe flere jobs til flygtninge og at der reduceres i antallet af medarbejdere i Solrød Kommune.

I handlekataloget er der taget højde for uforudsete udgifter ved at oprette en budgetbuffer.

Plads til investeringer
Handlekataloget lægger op til en fortsat investering i folkeskoleområdet, blandt andet med en ombygning af Munkekærskolen og en helhedsplan for Havdrup skole.
Også plejecentret Christians Have kommer til at mærke investering ved at antallet af boliger udvides fra 105 til 145 i 2017/18. Endelig er der også forslag om en helhedsplan for daginstitut- og idrætsområdet.

Investeringer er afhængige af grundsalg
Solrød Kommune har valgt at åbne for salg af grunde ved Trylleskoven og i Havdrup vest. Det er disse grundsalg, der er bærende for anbefalingerne om investeringer i handlekataloget.
Udfordringen på længere sigt er, at grundene ved Trylleskoven og i Havdrup er de sidste områder, hvor der kan bygges i Solrød Kommune.
Når der ikke længere kommer indtægter til kommunen af den kanal, er udvidelse af erhverv en mulighed. Det står dog endnu ikke klart, hvordan den udfordring løses fremadrettet.

Budgetforslaget er i høring frem til den 17. september og vedtagelse af det endelige budget sker den 5. oktober 2015.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.