Byrådet i Solrød Kommune har givet grønt lys til etableringen af Solrød Biogasanlæg, som skal levere grøn energi, forbedre vandmiljøet og være med til at opfylde kommunens ambitiøse klimamål.

Når Solrød Biogasanlæg i 2015 står klar, og vil det som det første biogasanlæg i Danmark omdanne den ildelugtende tang fra Køge Bugt til grøn energi.

Byrådet i Solrød Kommune har netop godkendt dannelse af Solrød Biogas A/S, og dermed har biogasanlægget taget det første skridt mod at blive en realitet, fortæller borgmester Niels Hörup:

– Det er en fantastisk historie, der startede med et lugtproblem som følger af tang, der hvert år ligger og rådner efter at være blevet skyllet op på strandene i Køge Bugt. Nogle kloge hoveder mente – blandt andet inspireret af mange års anvendelse af tang i landbruget – at den indsamlede tang måtte kunne bruges til noget fornuftigt. Og det er den ide vi har arbejdet videre med, og som nu bliver til virkelighed, siger Niels Hörup.

Offentligt-privat samarbejde
Den grønne energi, som Biogasanlægget kommer til at producere, skal bruges til kollektiv varmeforsyning. Selve anlægget bliver etableret i tæt samarbejde med Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), CP Kelco, Chr. Hansen A/S, Landbruget og Solrød Strandrenselaug, og er et fornemt eksempel på et offentligt-privat samarbejde. Alle parter kan se store fordele i projektet, og det stærke samarbejde har spillet en vigtig rolle for projektets virkeliggørelse, forklarer projektleder Rasmus Bo Hansen:

– Det er lykkedes for kommunen at få forskellige aktører med en mulig interesse i projektet til at gå sammen. Og det har kunnet lade sig gøre, fordi vi har været omhyggelige med planlægningen, og fordi vi har gjort meget ud af at inddrage både virksomheder og borgere, siger Rasmus Bo Hansen.

Biogasanlæg hjælper miljøet
Biogasanlægget skal efter planen opføres i 2014 og foråret 2015. Forventningen er, at biogasanlægget vil give flere store miljøfordele. Blandt andet vil det spille en væsentlig rolle i kommunens klimaindsats, hvor målet er at reducere de kommunale drivhusgasudledninger med 50 procent i 2025, fortæller teamleder i Natur & Miljø, Lotte Kjær:

– Vi forventer, at biogasanlægget kan levere over halvdelen af den ønskede reduktion af drivhusgasudledninger. Derudover vil både vandmiljø og vandkvaliteten i Køge Bugt blive markant forbedret. Vi løser faktisk hovedparten af reduktionsmålene for kvælstof og fosfor i Køge Bugt alene ved at fjerne og anvende tangen i anlægget, siger Lotte Kjær.

Biogasprojektet har modtaget støtte fra EU, Region Sjælland og Vækstforum Sjælland til de indledende faser af projektet, hvilket har været stærkt medvirkende til at drive projektet frem til nu.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.