Høring af offentlighed og berørte myndigheder.

Solrød Bioenergi, som ejes af Bigadan A/S, Vroldvej 168, 8660 Skanderborg, planlægger af opføre et biogasanlæg ved siden af det eksisterende Solrød Biogas A/S på Åmarken 6, 4623 Lille Skensved.

Solrød Bioenergi har den 6. januar 2020 fremsendt en projektbeskrivelse med ansøgning om VVM til Solrød Kommune. Solrød Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til indholdet af miljøkonsekvensrapport for projektet for udvidelse af Solrød Bioenergi A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved.

Idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten skal være modtaget senest den 3. februar 2020. Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og Solrød Bioenergi A/S skal derfor udarbejde en miljøkonsekvensrapport, inden Solrød Kommune kan vurdere, om projektet kan gennemføres.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver projektets virkninger på miljøet og de afværgeforanstaltninger, der er nødvendige for at begrænse eventuelle skader. Solrød Kommune har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med input.

Idéoplægget kan læses her

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Solrød Kommunes sagsbehandling, og at indkomne ideer og forslag er omfattet af reglerne om aktindsigt. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne svar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse

Ideer og forslag skal være skriftlige og sendes til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand eller teknisk@solrod.dk senest den 3. februar 2020. Anfør venligst dit navn og din adresse på henvendelsen.

Kilde: Solrød Kommune

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.