Hver dag yder en stor gruppe af Solrød Kommunes borgere en frivillig indsats, der gør en stor forskel for deres medborgere. En ny frivilligbank skal gøre det lettere at melde sig som frivillig til enkeltarrangementer.

Solrød Kommune er kendt for sine mange frivillige og har på den baggrund et stort og alsidigt udvalg af tilbud til de borgere, der af den ene eller anden grund har brug for en frivillig hjælpende hånd.

Frivilligkoordinator i Solrød Kommune, Brian Kanstrup, fortæller:

”Det er fantastisk at møde den velvilje, der er fra borgerne i kommunen, og jeg er imponeret over de mange frivillige sociale aktiviteter, der foregår. Det er lige fra lektiecaféer til flygtninge, vågetjeneste til døende, bazar til fordel for udsatte børn, frivillig drevet café og mange flere.”

”Jeg er dagligt i kontakt med frivillige fra de ca. 40 foreninger og sociale netværk, vi har i Solrød Kommune og har stor respekt for det engagement, der bliver udvist. Det frivillige kan noget, som det offentlige ikke kan, og er et utroligt vigtigt supplement til kommunens kerneopgaver, så det er prisværdigt, at så mange borgere gennem det frivillige arbejde tager et socialt ansvar,” siger han.

Nye måder at være frivillig på og ny frivilligbank
En ny tendens i frivillighedens verden er ad hoc-frivillighed. I stedet for at melde sig ind i en forening stiller ad hoc-frivillige sig til rådighed til et enkeltstående arrangement eller i en begrænset periode. Det kunne for eksempel være at give en hånd til den fælles børnehavedag eller til et stort sportsstævne.

”Jeg oplever flere foreninger eller institutioner, der er begrænset i at arrangere større enkeltstående aktiviteter, fordi der ikke er hænder nok. Omvendt hører jeg ofte fra borgere, at de gerne ville have stillet sig til rådighed, men ikke vidste at der var behov for hjælp,” siger frivilligkoordinator Brian Kanstrup.

Hvis du vil give en frivillig håndsrækning som ad hoc-frivillig, kan du sende en mail til frivilligkoordinator Brian Kanstrup (brka@solrod.dk) og blive skrevet op i en ny ad hoc-frivilligbank. Så vil du få en mail, når foreningerne mangler frivillige, og kan derfor byde ind med en hjælpende hånd, når du har tid.

Følger tendensen i den brede befolkning
Danmark er et af de lande i verden, hvor flest engagerer sig i frivilligt arbejde. Hvert år bruger danskerne 365 millioner frivilligtimer – eller en million timer om dagen, viser den nyeste Frivilligrapport, som er udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde.

Solrød Kommune fører ikke statistik over antallet af frivillige og de timer, der bliver lagt, men ud fra den lokale opbakning, er der ingen tvivl om, at tendensen på landsplan om en stigende interesse og involvering også er gældende i Solrød. Det frivillige sociale engagement bliver i større grad en del af borgernes hverdag, og det styrker lokalsamfundet og kommer mange til gavn.

Mange muligheder for at blive frivillig
Selvom der allerede er stor opbakning til de mange aktiviteter, er der brug for flere frivillige. Eksempelvis mangler den lokale afdeling af Red Barnet frivillige til at give udsatte børn gode oplevelser via en oplevelsesklub i Solrød.

Ældresagen giver ældre borgere mulighed for en cykeltur, men mangler frivillige cykelvenner, og på flygtningeområdet kan flere frivillige hjælpe vores nye borgere til en bedre integration.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.