To containere til affald bliver den 1. maj opstillet ved Karlstrup Kalkgrav. Det er en af flere indsatser, som skal dæmme op for de problemer, der har været ved det attraktive udflugtsmål om sommeren.

Karlstrup Kalkgrav har med sin flotte natur i de senere år, været en stor publikumssucces på især varme sommerdage, men store mængder affald og ulovligt parkerede biler har i stigende grad sat en dæmper på fornøjelsen. Derfor har en arbejdsgruppe siden sidste sommer set på løsninger, som kan afhjælpe problemerne, og på baggrund af arbejdsgruppens arbejde er der foreslået forskellige initiativer. Blandt andet at Naturstyrelsen, som ejer området, på forsøgsbasis opsætter to affaldscontainere i området, og at der hver dag bliver samlet skrald op i området.

Et enigt økonomiudvalg har nikket til udspillet, som nu iværksat:
– Kalkgraven er et smukt område og vi ser frem til, at der denne sommer bliver søsat en række initiativer, som kan være med til at sikre, at kalkgraven er et skønt sted at være – også om sommeren – både for gæsterne og beboerne i området, siger borgmester Niels Hörup.

Skiltning og information i området
Samtidigt vil både Naturstyrelsen, politi og Ungeforum gøre en ekstra indsats for at informere om, hvad man må og ikke må i Karlstrup Kalkgrav.

Naturstyrelsen vil opsætte tre nye informationstavler i området med ordenregler, og politi og Ungeforum vil bruge sociale medier og en ny hjemmeside til at informere.

Derudover vil Naturstyrelsen opdatere folderen ”Karlstrup Skov”, så den ikke længere angiver Kalkværksvej som en mulig adgangsvej til Karlstrup Kalkgrav.

Nye parkeringsmuligheder er undersøgt
Den nedsatte arbejdsgruppe har også set på mulige ændringer på parkeringsforholdene. Ved store ryk ind på varme sommerdage er der ikke nok parkeringspladser, hvilket har gjort, at mange har parkeret ulovligt. Muligheden for at etablere flere parkeringspladser er blevet undersøgt, men det er vurderet, at det ikke er trafikmæssigt sikkert på de foreslåede veje. Også muligheden for at indføre en parkeringskontrol er undersøgt, men fordi det drejer sig om et afgrænset område og en afgrænset periode, vil det blive alt for dyrt.

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget følger udviklingen i området tæt og har bedt om en evaluering af initiativerne efter sommersæsonen 2014.

Læs mere i referatet fra økonomi-, teknik og miljøudvalgets møde

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar