Inden sommerferien bliver der sat nye affaldsspande op i Solrød Center, som betyder, at centergæsteren skal sortere i plast, glas og dåser, restaffald og cigaretskodder samtidig med, at de kan sætte pantflasker ved affaldsbeholderne.

Snart er det slut med at smide alt i en skraldespand, når turen går til Solrød Center, og indkøbslisten, slikposen eller mundbindet skal smides ud. Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 22. marts 2021 vedtaget, at frigive 400.000 kr. til, at der kan blive sat nye affaldsspande op i den vestlige del af Solrød Center på strækningen fra S-togsbanen til Solrød Bibliotek og Kulturhus og på den anden side af S-togsbanen.

Det betyder, at centergæsterne fremover skal sortere deres affald i plast, glas og dåser samt restaffald samtidig med, at der kommer et rum til cigaretskodder, og der er mulighed for at sætte pantflasker ved beholderne. Affaldsspandene med de tre beholdere bliver placeret, så det er let for alle at komme hen til dem, også for borgere i kørestol. De kommer desuden til at have punktskrift så også blinde og svagtseende kan orientere sig og finde den rigtige beholder. De nye spande bliver formentlig sat op inden sommerferien.

Vi sorterer allerede alle sammen vores affald på hjemmefronten, og det er kun naturligt, at vi også vænner os til at sortere vores affald, når vi fx skal en tur i centeret. Derfor vedtog parterne bag budgetaftalen i 2021, at vi skal indføre affaldssortering i Solrød, Jersie og Havdrup centre, og det er nu også vedtaget af byrådet. Nu begynder vi i første omgang med en del af Solrød Center, så vi kan danne os nogle solide erfaringer, inden ordningen bliver rullet ud i resten af centeret og i vores to andre centre i Havdrup og Jersie,” siger borgmester Niels Hörup.

Centergæsterne kan blive bedre til at sortere

Allerede nu har Solrød Kommune gjort sig nogle erfaringer med affaldssortering i Solrød Center. Som et forsøg har der nemlig været stillet en af de nye affaldsspande op i Solrød Center henover de seneste tre måneder. Forsøget viser desværre, at det ikke er let for solrødderne at bryde vanen med at smide alt i en skraldespand. De samme erfaringer har andre kommuner gjort sig.

Det er klart, at det kan være svært at bryde gamle vaner med at smide alt affald i den samme affaldsspand. Solrødderne har dog vist en meget stor vilje og lyst til at sortere på hjemmefronten, så jeg er absolut optimistisk i forhold til, at det også kan lykkes at sortere mere, når vi er i det offentlige rum som fx Solrød Center,” siger Niels Hörup.

Byrådet vedtog også på byrådsmødet, at principperne for sortering i det offentlige rum som forventes snart at komme som et lovkrav, bliver de principper, der videreføres i resten af Solrød Center og de øvrige centre. Desuden besluttede byrådet, at der skal laves en samlet evaluering af brugen af de nye affaldsspande i centeret samt af økonomien i ordningen efter et år.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.