I perioden 23. marts 2021 til og med 20. april 2021 kan du indsende dine kommentarer til det nye regulativ for husholdningsaffald, som forventes at træde i kraft den 1. juni 2021.

Byrådet har på byrådsmødet den 22. marts 2021 vedtaget at sende et nyt regulativ for husholdningsaffald i høring, som skal sikre, at Solrød Kommune er klar til at sortere affald efter den nye lovgivning, hvor både mad- og drikkekartoner samt tekstilaffald nu også skal sorteres i husstanden. Regulativet sætter rammerne for ordningerne for affald i kommunen, og det er i høringsfasen, at du har mulighed for at få indflydelse på de nye ordninger med dine kommentarer.

De nye tiltag, som regulativet for husholdningsaffald giver lovhjemmel til, omfatter:

  • Ny sortering af mad- og drikkekartonaffald samt tekstilaffald.
  • Ordningen for farligt affald ændres, så det fremover indsamles fra alle husstande enten i form af husstandsindsamling eller ved fælles løsninger for samlede bebyggelser.
  • Beholderen for papaffald bliver obligatorisk ved alle enkelthusstande.
  • Sorteringsvejledninger tilrettes til at følge de nationale vejledninger.
  • Afhentning af haveaffald ændres til at ske hele året, også i vintermånederne december til februar.
  • Småt elektronik vil fremover også kunne afleveres i en pose på låget af spanden til papir, glas og dåser.

Det nye regulativ forventes at træde i kraft den 1. juni.

Regulativet er i høring fra den 23. marts 2021 til og med den 20. april 2021, og du kan komme med kommentarer til regulativet ved at sende dem pr. mail til teknisk@solrod.dk eller til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand.

Kommentarerne skal være Solrød Kommune i hænde senest den 20. april 2021.03.24

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.