Overskudsvarme fra Solrød Biogas kan komme til at forsyne op i mod 324 husstande i Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved med bæredygtig fjernevarme.

Solrød Biogas omdanner allerede nu bl.a. fedtemøg fra Solrød Strand, citrusskaller og gylle til grøn energi, der forsyner ca. 6000 husstande med el og ca. 2000 husstande med varme, og nu kan endnu flere komme til at få glæde af den grønne og bæredygtige energiform.

Byrådet i Solrød Kommune har nemlig på marts måneds byrådsmøde godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a om at udnytte overskudsvarme fra Solrød Biogas til fjernvarme til op i mod 324 husstande i Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved.

Det betyder, at projektforslaget nu sendes i fire ugers høring hos berørte grundejere og forsyningsselskaber.

Byrådet har tidligere godkendt en lignende ansøgning fra Solrød Fjernvarme vedr. overskudsvarme fra virksomheden CPKelco i Lille Skensved, men der er i mellem tiden kommet ny EU-lovgivning, som CPKelko skal overholde, der gør det langt mere fordelagtigt i stedet af anvende overskudsvarme fra Solrød Biogas.

“Projektet giver god mening økonomisk for både den enkelte fjernvarmeforbruger og rent samfundsøkonomisk og i forhold til bæredygtighed er projektet til et rent UG – vi omdanner fedtemøg, restprodukter og gylle til energi i form af biogas, og overskudsvarmen fra biogasproduktionen erstatter varme fra naturgas og oliefyr hos borgerne. Mere grønt kan det næsten ikke blive. Samtidig tager vi et stort skridt hen i mod at kunne gøre brug af bæredygtige varmekilder i hele kommunen, og så hjælper Solrød Fjernvarmes projektet rigtig godt på vej med vores ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningen med 55 procent inden 2025,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

“Vores biogasanlæg er noget særligt, og det giver os nogle super gode muligheder for bæredygtige energiformer i vores kommune. Det kan vi godt være stolte over.”

Projektforslaget indebærer, at Solrød Fjernvarme etablerer et varmepumpeanlæg, der omdanner overskudsvarme fra den afgassede biomasse ved Solrød Biogasanlæg. Herefter sendes fjernvarmen ud i et nyt ledningsnet, der føres frem til Naurbjerg, Kirke Skensved og den sydlige del af Havdrup, hvor varmecentralen Ørnesædet med dets varmeforbrugere bliver tilsluttet, ligesom Havdrup Skole og Havdrup Idrætscenter også bliver tilsluttet. Desuden kobles det nye fjernvarmenet sammen med det eksisterende fjernvarmenet ved Havdrup Allé, hvor der i dag er anlagt en fjernvarmehovedledning til Havdrup Solvarmeanlæg. Sammenkoblingen giver også mulighed for, at Havdrup kraftvarmeværk, der fyrer med biogas, og Havdrup solvarmeanlæg kan udvide deres produktion af bæredygtig varme.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.