Eleverne i Solrød Kommunes tre folkeskoler får endnu mere leg og bevægelse i undervisningen. Kommunen har nemlig indgået samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om konceptet ’Leg på streg’, som kobler læring og bevægelse i sjove og aktive udendørsaktiviteter.

Bogstavbane, talebane og figurbane. Asfalten i skolegården på Havdrup Skole er dækket af forskellige former og farver i termoplast, der udgør Leg på Streg-baner til undervisningen og skolegården er fyldt med eleverne, der løber og hopper frem og tilbage på banerne.

”Det passer ikke på pladen. Vi skal hente et nyt regnestykke,” råber en af eleverne til sine kammerater.

Eleverne i 6.B på Havdrup Skole er i fuld gang med matematikbingo i skolegården. Det er en øvelse, hvor hver gruppe får tildelt en unik bingoplade, hvor tallene på pladen er svarene på en række regnestykker. Regnestykkerne ligger fordelt under kegler på Leg på streg-banen, og det er elevernes opgave at løbe ud og finde et regnestykke, der passer til det svar, som de har på deres bingoplade. Eleverne må kun tage et regnestykke ad gangen, så de regner og løber hurtigt for at finde frem til de rigtige regnestykker.

Matematikbingo er en af de mange aktiviteter, der kan finde sted på Leg på streg-banerne. Det seneste år har Solrød Kommunes tre folkeskoler fået etableret Leg på streg-baner, som er et koncept udviklet af Kræftens Bekæmpelse, der kobler læring og bevægelse. Leg på streg-konceptet har 116 bevægelsesaktiviteter, som kan indgå som del af undervisningen og som lever op til de fastsatte læringsmål. Det giver lærerne et konkret redskab til at integrere bevægelse ved at rykke undervisningen fra klasselokalerne ud i skolegården.

Ud over matematikbingo skal 6.B på Havdrup Skole lave en anden øvelse, hvor de skal bruge talbanen, der har tal fra 1-99. Eleverne bliver opdelt i grupper, som hver især skal samarbejde om at nå frem til tallet 99 ved at lægge tal sammen. Det skal de gøre ved at slå med en terning, hvorefter eleven løber ud til det tal, der bliver slået. Den næste elev skal slå med terningen og lægge det tal, der bliver slået, sammen med det foregående tal og derefter løbe ud til det nye tal. Sådan fortsætter gruppen til, at de når tallet 99.

Aktiviteterne i Leg på streg er udviklet til både indskolingen, mellemtrinet og udskolingen, så alle elever kan få bevægelse integreret. I 7.B på Havdrup Skole skal eleverne bl.a. øve potensregning og bliver derfor delt op i to grupper, hvor hver elev i den ene gruppe får tildelt en papirlap med en potens, mens hver elev i den anden gruppe får tildelt en rod. Hver elev skal finde en makker, som matcher til den potens eller rod, som de har. Når to elever har fundet deres match, skal parret lave fysiske øvelser sammen. Men først skal de regne sig frem til, hvor mange gentagelser, som de skal lave. Nogen skal fx hinke 20 % af 10 meter, og andre skal lave 1/6 af 60 englehop.

”Øv, er vi allerede færdige?” spørger en af eleverne i 7.B, da matematiklæreren kalder dem hen for at evaluere på dagens øvelser.

Eleverne udtrykker stor glæde ved at blive aktiveret på en helt anden måde end normalt og fortæller, at det er sjovt at samarbejde, så de i fællesskab løser opgaverne og kan hjælpe hinanden.

Implementeringen af Leg på Streg på kommunens tre folkeskoler er en af de mange indsatser, som Solrød Kommune igangsætter på sundhedsområdet de kommende år.

Fakta

· Alle Solrød Kommunes tre folkeskoler Munkekærsskolen, Uglegårdsskolen og Havdrup Skole har fået Leg på Streg-baner i termoplast anlagt.

· Leg på Streg skal fungere som et værktøj, der kan give lærerne inspiration til at indarbejde bevægelsesaktiviteter i undervisningen.

· Leg på streg har udarbejdet aktiviteter til både indskoling, mellemtrinnet og udskolingen i dansk, matematik, sprogfag, naturfag og kulturfag.

· Leg på Streg er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og støttet af Nordea-fonden.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.