Borgere i kystområdet har oplevet udfordringer, når de ønsker at bygge til eller om. En opdatering af lokalplanen skal gøre det mere enkelt, uden området mister sit særpræg af gammelt sommerhusområde.

Sidste sommer besluttede det tidligere økonomi-, teknik og miljøudvalg, at der skulle kigges på mulige tilretninger af lokalplanerne for kystområdet og Strandvejen, fordi beboerne i området ofte løb ind i udfordringer, når de ønskede at bygge til eller bygge om.

Revideringer i kystområdet
Der er nu fundet frem til en række punkter, der kan arbejdes videre med for at forenkle lokalplanen for kystområdet, og det har det nuværende økonomi-, teknik og miljøudvalg givet grønt lys til, at der bliver gjort.

Det drejer sig blandt andet om frihedsgraden til at bestemme placeringen af huset på grunden.

– Dilemmaet er på den ene side at den enkelte kan opleve nogle begrænsninger, når der skal bygges om eller til og på den anden side at der er et ønske om at bevare områdets karakter. Hvis vi skal fastholde karakteren må der være nogle begrænsninger, siger borgmester Niels Hörup.

I det videre arbejde med at forenkle lokalplanen for området inddrages de berørte grundejerforeningers erfaringer, så der tilvejebringes et så komplet beslutningsgrundlag som muligt.

Gennemgang af deklarationer på Strandvejen
Lokalplanen for Strandvejen er af nogle blevet anset for at volde problemer, og derfor er lokalplanen for området gennemgået. I forhold til nyopførelser har det vist sig, at der ikke er noget i lokalplanen, som giver store problemer. Når det handler om eksisterende bygninger, der skal bygges om, skyldes udfordringerne oftest bygningsreglementets krav og ikke lokalplanen. Derfor har udvalget besluttet ikke at revidere lokalplanen for Strandvejen, men i stedet gennemgå en række såkaldte vejbyggelinje-deklarationer fra før lokalplanens tid, med henblik på at slette dem, da de er forældede i forhold til lokalplanen.

Arbejdet med at udarbejdet et forslag til en revideret lokalplan for kystområdet bliver nu sat i gang, og det må forventes, at der går et år, førend den nye lokalplan er en realitet.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar