Kræftramte borgere i Solrød Kommune har mulighed for at få gratis hjælp og støtte til en god og meningsfuld hverdag – med eller efter en kræftsygdom.

Kræftdiagnosen, sygdomsforløbet og bivirkningerne kan have en meget belastende indvirkning på den ramtes og familiens livskvalitet. Mange kræftpatienter og pårørende kan have behov for støtte og vejledning til at komme videre med hverdagslivet. Solrød Kommune tilbyder derfor kræftrehabilitering til de ramte, fortæller forebyggelseskonsulent Louise Leilund:

“Målet med forløbet er at give deltagerne redskaber og handlemuligheder, så de igen kan tackle hverdagslivets udfordringer. Forløbet skal give den kræftramte borger forbedret fysisk og psykisk velvære, samt mulighed for samvær og netværksdannelse med andre i lignende situation”.

Individuelle forløb
Tilbuddet består af en række forskellige elementer, herunder individuelle samtaler, fysisk træning og temamøder. Forløbet tilpasses den enkelte deltagers behov og der kan for eksempel indgå kostvejledning, psykosocial støtte, vejledning om genoptagelse af arbejdsliv, samt hjælp til rygestop.

“Tilrettelæggelsen af forløbet foregår i tæt samarbejde mellem borgeren og en fagperson, hvor de i fællesskab laver en plan og aktiviteter for at opnå en bedre hverdag. Og vi opfordrer de pårørende til at deltage for at støtte den kræftramte undervejs og for selv at få støtte i den svære situation”, siger fysioterapeut Inger Hanne Christensen.

Café for kræftramte i Solrød
I forlængelse af kræftrehabiliteringstilbuddet har Solrød Kommune i begyndelsen af året, indgået et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om etablering af en Café, hvor kræftramte kan dele erfaringer omkring deres sygdomsforløb, men også snakke om alt mulig andet såsom fritid, interesser og familie.

Caféen giver kræftramte og pårørende et uformelt og gratis mødested, hvor de kan udveksle erfaringer, råd og opmuntring. Meldingen fra frivilliglederen er, at Caféen er blevet en stor succes. Der er god stemning, stor brugertilfredshed samt stor tilfredshed hos de frivillige medarbejdere”, siger Louise Leilund.

Cafeen drives af frivillige fra Kræftens Bekæmpelse, som er blevet grundigt rustet og uddannet til opgaven.

FAKTA:
For at komme i gang med den kommunale kræftrehabilitering, skal man have en henvisning til tilbuddet fra egen læge eller kontaktlægen på sygehuset. Udgangspunktet er, at man kan deltage, hvis man – som Solrød borger – har behov for støtte til at håndtere hverdagslivet med eller efter kræft, samt har motivationen for at deltage.

Det anslås at 916 borgere i Solrød Kommune lever med en kræftsygdom, og der er årligt er 138 nye tilfælde. Kræftens Bekæmpelse vurderer, at ca. 55 Solrød borgere årligt har brug for kræftrehabilitering (Kilde: Kræftens Bekæmpelse, Kommunale kræfttal 2012).

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.