Regnskabet for 2013 er nu afsluttet, og er langt mere positivt end budgetteret. Men på et område – nemlig det specialiserede voksenområde – har udgiften vist sig at stige, hvilket der skal tages højde for i årets budget.

De senere år har Solrød Kommune fået godt styr på økonomien – både i forhold til driften, afvikling af gæld og på anlægsområdet. Og 2013 er ingen undtagelse. Årsregnskabet er nu opgjort og viser, at kommunen har brugt færre penge, end der var budgetteret, hvilket borgmester Niels Hörup er godt tilfreds med:

– Vi har et pænt driftsoverskud, som både har givet os mulighed for at afvikle noget af vores gæld og finansiere forskellige anlægsudgifter.  Men regnskabet viser også, at der er mørke skygger i horisonten med stigende udgifter som følge af en ændring i alderssammensætningen i befolkningen, som vi både nu og fremadrettet bliver nødt til at tage højde for, siger Niels Hörup.

Anlægsudgifter og afdrag på gæld
I 2013 blev driftsoverskuddet 82 millioner kroner. Det er 27 millioner kroner mere, end der var budgetteret med. Ud af driftsoverskuddet skal udgifter til anlæg tages, så ud af de 82 millioner kroner, er der brugt 40 millioner kroner til anlægsprojekter som Havdrup Idrætscenter, ombygningen af Uglegårdsskolen og køb af det gamle posthus, der bliver ombygget til genoptræningscenter i 2014.

Derudover er driftsoverskuddet brugt til at afdrage på kommunens gæld. Byrådet besluttede i juni måned 2013 at indfri to lån. Det betyder, at der nu i alt er afdraget 75 millioner kroner af gælden, som ved udgangen af 2013 var 313 millioner kroner. På samme tidspunkt var kassebeholdningen på 175 millioner kroner:

– Ligesom det giver god mening i ens privat økonomi, giver det også god mening i kommunens økonomi at afvikle gæld for at slippe for renter og afdrag.  Med den gæld, vi i 2013 har afdraget, er lånegælden per indbygger igen under landsgennemsnittet, og det kan jeg kun være tilfreds med, siger Niels Hörup.

Øgede udgifter nu og fremover
På et område, nemlig det specialiserede voksenområde, har det dog vist sig, at udgifterne blev højere end forventet i 2013. Det viste sig allerede i budgetopfølgningen i efteråret og de stigende udgifter rækker ind i dette år:

– Vi har fået flere unge mennesker i aldersgruppen 18-25 år, som har brug for hjælp og behandling. Det må vi være realistiske omkring – også selvom det er dyrt. Vi kan se, at udfordringerne rækker ind i de kommende år, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat har fokus på at føre en ansvarlig økonomisk politik med langsigtet balance i budgettet, så vi er klar til at håndtere de omstillinger, der vil komme i en verden af forandringer, siger Niels Hörup.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.