Sundhedsplejen i Solrød Kommune kan efter et år erklære familieforberedelseskurset for en succes.

”Det eneste fødsels-familieforberedelse, jeg har glædet mig til at komme til.” Sådan lyder skudsmålet fra en af de fædre, der har deltaget i det familieforberedelseskursus, som Sundhedsplejen i Solrød Kommune startede op for et år siden.

Siden har seks hold forældre deltaget på kurset, og der er udbredt enighed om, at kurset er en succes.

Familieforberedelse er for kommende forældre, både par og enlige, som ønsker at få redskaber til at dele ansvaret omkring det lille barn og give hinanden plads til at indtage forældrerollen og danne et tæt netværk med andre forældre.

”Som nytilflyttere og førstegangsfødende har det været fantastisk at være en del af et familieforberedelseshold. Vi fik pludselig et lokalt netværk med andre børnefamilier. Med dem har vi fulgtes til babyaktiviteter, og vi ses privat, så holdet har givet os meget mere end viden om babyer, forældreansvaret og familieliv,” siger et forældrepar, der deltager i Sundhedsplejens tilbud.

Både følelser og praktiske emner

”På kurset er der er ikke kun fokus på det kommende barn, men også familien som helhed. Vi taler bl.a. om de forandringer, der sker i parforholdet og om følelser, der er forbundet med at blive forældre. Vi tager også mere praktiske emner op som økonomi og parrets sikring af hinanden,” siger Charlotte Ramberg, som er en af sundhedsplejerskerne bag tilbuddet.

Kurset fortsætter efter fødslen, og indtil barnet er ca. 15 måneder gammelt, og i takt med, at barnet vokser, bliver der taget nye emner op som eksempelvis barnets fysiske, kognitive og motoriske udvikling, overgangskost, søvn, forebyggelse af ulykker samt forældrenes ansvar og rolle i forhold til opdragelse og grænsesætning.

Forældrene er med til at sætte dagsordenen, og eksterne oplægsholdere som bankrådgiver, jordemoder, jurist og fysioterapeut inddrages for at dække de mange forskelligartede emner.

Fri snak og netværk

”Det er rart med et trygt sted, hvor man kan lufte sine bekymringer og få svar. Vi har følt os godt informeret vedrørende barnet og det at blive forældre. Det er rart at mødes med andre forældre og have den tætte kontakt med sundhedsplejerskerne,” siger et andet forældrepar.

”Det handler ikke kun om, at forældrene skal undervises, men også om at vi skaber et forum, hvor forældrene mødes og udveksler erfaringer, og hvor de kan tale frit om de udfordringer og glæder, der følger med den nye tilværelse. De arrangerer selv at mødes uden for de faste kursusgange, og det er netværksskabende,” siger Charlotte Ramberg.

Kurset tager afsæt i konceptet ”Familieiværksætterne” under Center for Socialt Ansvar.

Yderligere oplysninger:

Ledende sundhedsplejerske Marthine Düring, tlf: 56 18 28 63

FAKTA:

Er du eller din partner gravid? Har I lyst til at deltage på familieforberedelseskurset? Vi starter hold op løbende.

Tid og sted

Møderne vil hver gang foregå i tidsrummet 17-19 i Børn og Unge Rådgivningen.

Tilmelding

Tilmelding skal ske via e-mail til sundhedsplejerske Charlotte F. Ramberg: cfra@solrod.dk

I tilmeldingsmailen skal stå Jeres navn(e), telefonnummer og terminsdato

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.