Solrød Kommune og Solrød Lærerforening er blevet enige om et samarbejdsgrundlag for lærernes arbejdstid, som skal medvirke til at skolerne fortsætter med at være en attraktiv arbejdsplads.

Alsidige og udfordrende opgaver, fleksible arbejdsvilkår og et rummeligt arbejdsmiljø. Det er blandt ingredienserne i visionen for det nye grundlag for lærernes arbejdstid.

Solrød Kommune og Solrød Lærerforening har netop udarbejdet et nyt samarbejdsgrundlag, som matcher folkeskolereformen, der træder i kraft efter sommerferien. Et samarbejdsgrundlag, der ifølge formanden for Solrød Lærerforening Hanne Rothausen giver en fornuftig ramme om lærernes arbejdstid:

”Mange lærere ønsker fleksibilitet i arbejdet. Lærerarbejde kan ikke udføres kvalificeret i en rigid ramme fra kl. 8- 16. Solrød Byråd har besluttet, at lærerne skal undervise to timer mere i gennemsnit om ugen. Det er meget, men med et maximalt undervisningstimetal på 850 timer om året ud af de 1680 timer, en lærer skal arbejde, anerkendes det trods alt, at lærerarbejde er andet end undervisning”, siger Hanne Rothausen.

Tager flere hensyn
I grundlaget bliver der lagt vægt på, at tilrettelæggelsen af arbejdstiden tager hensyn til både behovet for grundighed og kvalitet i opgaveløsningen og behovet for fleksibilitet og en familievenlig arbejdsplads, så skolerne fortsat er en attraktiv arbejdsplads. Og med grundlaget får lærerne en stor grad af frihed til at organisere arbejdet, prioritere deres ressourcer til at løse undervisningsopgaven. For borgmester Niels Hörup er det vigtigt at have motiverede ansatte, for at kunne nå målet om at kommunens børn trives, og bliver så dygtigt, som de kan:

”I en reformtid er dygtige og motiverede ansatte også en forudsætning for, at folkeskolereformens mål ikke kun bliver gode hensigter, men bliver ny praksis. Jeg ser samarbejdsgrundlaget, som et resultat af den gode tradition vi har i Solrød, at parterne om folkeskolen taler sammen og skaber den attraktive arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige lærere, pædagoger og ledere”, siger Niels Hörup.

Fokus på kerneopgaven
Løsning af kerneopgaven er i fokus i det nye grundlag. Det betyder, at alle medarbejdere opfordres til at udnytte muligheden for udvikling af faglige og personlige kompetencer, så fleksibiliteten og evnen til god og kompetent undervisning fortsætter og udvikles:

”Kernen i løsningen af opgaverne i folkeskolen er kompetente, ansvarlige, fleksible, selvstændige og engagerede medarbejdere, der lægger faglig stolthed og ærekærhed i opgaveløsningen og undervisningen af eleverne, og derfor er kompetenceudvikling vigtig,” siger Familie- og uddannelsesudvalgets formand Tonny Lauridsen.

God ledelse
Til skolernes ledelse stiller grundlaget krav om, at de skal udvise åbenhed og troværdighed overfor medarbejderne. Skolelederne skal være udadvendte, lydhøre og kompetente. De skal formidle viden, delegere ansvar og vise tillid.

”Vi lægger vægt på en ledelsesform, der er baseret på en høj faglighed, synlighed, åben dialog, inddragelse, indflydelse og tilbagemeldinger, og som fremmer motivation, ansvarlighed og arbejdsglæde”, siger direktør Rita Pedersen.

Læs hele samarbejdsgrundlaget her

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar