Det arbejde og de tiltag, som Solrød Kommune har gjort på byggesagsområdet de seneste år, har båret frugt. Det kom frem på et Gå-Hjem-Møde for professionelle byggeaktører.

For 5. år i træk inviterede Solrød Kommune i slutningen af maj professionelle byggeaktører i kommunen til et Gå-Hjem-Møde om byggesagsbehandlingen. Målet med mødet var at fornemme holdningen til kommunens byggesagsbehandling og de mange initiativer, der løbende er blevet søsat over de seneste fem år.

Et af initiativerne er forhåndsdialogmøder, hvor ansøger og kommunen afstemmer forventninger, så samarbejdet bliver tilfredsstillende for alle partner. Det handler om tidsplanen for byggetilladelse, opsamlingsmøde for byggetilladelsens vilkår og ibrugtagning. På mødet bliver ejendommen, hvor der skal bygges, også besigtiget, så ansøger og byggesagsbehandlere fremadrettet har et fælles referencegrundlag.

– Der var flere af de fremmødte, der fortalte, at de havde rigtig gode erfaringer med vores dialogbaseret byggesagsbehandling. Det kan jeg kun være tilfreds med. Jeg bed her mærke i, at der var enighed om, at det vigtigste i denne sammenhæng er, at aftalerne bliver overholdt, siger Niels Hörup.

Samlet set betyder indsatserne, at sagsforløbene både bliver hurtigere og bedre. For ansøgerne betyder det, at byggedrømmene hurtigere bliver til virkelighed, og brugertilfredshedsundersøgelserne viser stor tilfredshed med initiativerne.

Opfordring til at søge digitalt
Som et af de nyeste initiativer blev det den 1. april muligt digitalt at søge om byggetilladelse via en elektronisk ansøgningsplatform kaldet ”Byg og Miljø”. Der er endnu ikke kommet så meget i gang i de digitale ansøgninger, så borgmesteren forsøgte at skubbe gang i det på Gå-Hjem-Mødet:

-Jeg sætter 3 flasker rødvin på højkant til den, der først ansøger en byggetilladelse via Byg og Miljø, lokkede Niels Hörup.

Byggesagsgebyrer
Fra den 1. januar 2015 er der som følge af en lovændring udsigt til, at byggesagsgebyret bliver opkrævet efter hvor lang, der bliver brugt på sagsbehandlingen. I juni måned skal byrådet beslutte prisniveauet for gebyret i det nye år, og følger de administrationens indstilling, er der lagt op til en timepris 365 kroner i timen – dog med et maksimum gebyr for forskellige ydelser. Det blev de fremmødte på mødet også præsenteret for, hvilket blev godt modtaget:

– Vores udgangspunkt er, at det ikke skal være dyrere at ansøge om byggetilladelse i 2015, end det er i 2014, og jeg kunne forstå på de fremødte til mødet, at vi i Solrød bestemt godt kan være vores gebyrer bekendte. Det er jeg glad for at høre, og det vil jeg tage med til byrådet, siger borgemester Niels Hörup.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.