Det nye indskolingsafsnit på Uglegårdsskolen bliver opført som et fremtidssikret hus med et lavt energiforbrug, så der både spares på drift og vedligeholdelsesudgifter.

Det hvælvede tag, brugen af træ, den gode akustik. Det er kendetegn ved Uglegårdsskolen, der er en sjælden 35 årig skole med sin helt specielle arkitektur, både i forhold til materialevalg og formsprog. Ønsket er, at det nye indskolingshus Uglehuset, bliver opført med respekt for den oprindelige arkitektur, så der er en genkendelighed mellem den eksisterende gamle skole og så det nye. Og det sker, men samtidigt er kravet til det nye byggeri, at det får et lavt energiforbrug:

“At bygge energi-rigtigt er ikke noget nyt for Solrød kommune, der i mange år har prioriteret energi- og klimaindsatser højt, for eksempel med effektivisering af forbrug indenfor el, vand og varme. Og ved at sikre ved effektiv drift og vedligeholdelse ved at sørge for at isolere tage, vægge, dæk og udskifte vinduer og døre, fortæller leder af ejendomscenteret Janne Kiel.

Energibesparende foranstaltninger
I det nye byggeri på Uglegårdsskolen vil det hvælvede tag blive isoleret, så det svarer til energiklasse 2020, altså 6 år foran nutidens krav. Tilsvarende bliver ydervægge og terrændæk isoleret ekstra godt i forhold til nuværende reglement. Derudover bliver belysningen optimeret. Lyset vil kunne styres både manualt og automatisk, så det blandt andet reguleres efter dagslyset. Og et solcelleanlæg opføres på taget for at undgå driftsomkostninger på det aktive energiforsyningsanlæg.

“Det nye er, at det foregår i et lærende miljø, hvor det er hensigten, at de små introduceres til emnet bare ved at se anlægget virke, mens skolens største elever kan undervises i fysik, de kan samle måleresultater, de kan lave konkrete beregninger”, siger Janne Kiel.

Indskolingshuset forventes at være færdigt den 1. april 2015.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.