Skolereformen betyder, at alle elever får flere undervisningstimer og nye fag, og dermed bliver skoledagen også lidt længere. Samtidigt kommer undervisningen i nogle timer til at foregå på en ny måde.

Flere timer er ikke nok til at sikre en endnu bedre læring hos den enkle elev, som er et af målene med folkeskolereformen.  Derfor er der lagt vægt på at elevene efter sommerferien møder en skoledag, der motiverer og en undervisning, hvor der vil være fokus på nye måder at lære på.

Der vil være forskelligt fra skole til skole, hvordan dagen planlægges. Nogle gange vil dagen være struktureret i blokke af 45 min andre dage på helt nye måder.

Klassen vil forsat være udgangspunktet i hverdagen, men der vil i stigende omfang være samarbejde på tværs klasser og årgange for i højere grad at kunne tilgodese den enkle elev.

Den lidt længere skoledag betyder, at fritidsaktiviteter typisk vil starte efter kl. 15:30, men der bliver mulighed for at deltage i flere fritids relateret aktiviteter i skoledagen.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.