Den 30. november 2020 kl. 17-18.30 afholder Solrød Kommune et digitalt og livestreamet borgermøde om forslag til lokalplanen for et muligt nyt biogasanlæg ved Åmarken.

Vil du gerne høre mere om lokalplanforslaget om et muligt nyt biogasanlæg på Åmarken i Solrød Kommune og måske bidrage med dine egne synspunkter på lokalplanforslaget, så sæt kryds i kalenderen mandag den 30. november kl. 17-18.30. Her afholder Solrød Kommune et livestreamet digitalt borgermøde om det lokalplanforslag og den tilhørende miljørapport, som et flertal i byrådet vedtog og sendte i høring den 5. oktober 2020.

Oplægsholdere på mødet er borgmester Niels Hörup og relevante medarbejdere fra Solrød Kommune. Ordstyrer er kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen.

Efter en gennemgang af dagsordenen og en introduktion til lokalplanforslaget er det muligt at stille spørgsmål til lokalplanforslaget og den tilhørende miljørapport i en chatfunktion.

Mødet afholdes i stedet for de to tidligere planlagte fysiske borgermøder, der blev aflyst som følge af covid-19 situationen.

Sådan deltager du

En time før mødestart offentliggør Solrød Kommune et link til borgermødet på www.solrod.dk/politik/borgermoeder

Når du klikker på linket, vil du blive bedt om at registrere dig for at kunne deltage i mødet. Det tager ca. 5 minutter at registrere sig, så det er en god idé at gøre det, inden mødet starter kl. 17.

Hvad giver lokalplanforslaget mulighed for?

Kommuneplanen har siden 2012 gjort det muligt at etablere tekniske anlæg såsom biogasanlæg på et område ved Åmarken, og i 2015 var der indvielse af Solrød Biogas. Nu har et flertal i byrådet vedtaget et nyt lokalplanforslag, som giver mulighed for at udvide produktionen af biogas inden for den samme kommuneplanramme.

Du kan læse lokalplanforslaget og miljørapporten her eller finde begge dele på Solrød Kommunes hjemmeside under fanen ‘Høringer og afgørelser’.

Har du bemærkninger til lokalplanforslaget og miljørapporten?

Har du ændringsforslag eller bemærkninger til lokalplanforslaget, kan du sende dine kommentarer pr. mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest den 8. december 2020, hvor høringsfristen udløber.

Alle høringssvar bliver fremlagt offentligt sammen med planen ved næste politiske behandling.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.