Byrådet har vedtaget en omfattende renovering af den tidligere Lindebo Børnehave i Havdrup, så dagtilbuddet Lille Birk, som er målrettet børn med særlige behov, kan rykke til nye rammer, der er tilpasset børnenes behov.

Solrød Kommunes dagtilbud til børn med særlige behov, Lille Birk, ligger placeret i tilknytning til daginstitutionen Birkebo i Solrød Strand. Allerede i dag kan Lille Birk dog godt bruge ekstra plads, og da der samtidig i fremtiden forventes at være flere børn i kommunen, der har behov for et tilbud som Lille Birk, har byrådet besluttet, at Lille Birk skal rykke til nye rammer.

Den tidligere Lindebo Børnehave i Havdrup, som i dag er rykket til moderne og trygge, nye rammer i den ny opførte daginstitution Eventyrhaven, skal derfor gennemgå en omfattende renovering og tilpasses til, at Lille Birk i fremtiden kan have hjemme der. Det besluttede byrådet på byrådsmødet den 15. februar 2021, og samtidig frigav byrådet 2.350.000 kr. til renoveringen af Lindebo Børnehave.

Konstellationen med Lille Birk og Birkebo har fungeret rigtig godt, men nu har børn og voksne i Lille Birk brug for noget mere plads, det er derfor en rigtig god løsning, at vi kan flytte Lille Birk over i den tidligere Lindebo Børnehave, som jo allerede er målrettet til børns behov, og tilpasse og opgrader rammerne, så stedet også kommer til at passe rigtig godt til børn med særlige behov,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.

Renoveringen af Lindebo Børnehave indeholder bl.a. en udskiftning af gulve og lofter, en renovering af legepladsen og en tilpasning af lokalerne, så de passer bedre til børn med særlige behov fx i forhold til belysning og vægfarver. For at være helt sikre på, at den nye Lille Birk tilpasses børnenes behov bedst muligt, bliver personalet også inddraget i processen, og samtidig er Handicaprådet også blevet hørt.

Den nye placering af Lille Birk i den tidligere Lindebo Børnehave frigiver samtidig institutionsplads i strandområdet, som der er brug for, og så er løsningen endda også sund fornuft rent økonomisk. I budgettet for 2021 var der nemlig allerede afsat penge til etableringen af et nyt tilholdssted til Lille Birk, og løsningen med at renovere Lindebo Børnehave i stedet for at bygge nyt betyder, at kommunen sparer 3.450.000 kr.

Det giver god mening på alle parametre. Vigtigst af alt skaber vi nogle rigtig gode rammer for vores sårbare børn, vi frigiver plads til flere børn i strandområdet, og samtidig er det en økonomisk fornuftig løsning,” siger Kim Sunesen.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.