I slutningen af denne måned modtager ca. 3.000 Solrød-borgere en invitation til at deltage i en undersøgelse om deres tilfredshed med at bo i kommunen.

Byrådet i Solrød vedtog i går mandag, at der igen dette forår skal gennemføres en undersøgelse af tilfredsheden blandt kommunens borgere. Tilfredshedsundersøgelserne er blevet gennemført hvert tredje år siden 2002 og tjener til at give byrådsmedlemmerne et billede af, hvordan borgerne opfatter deres kommune. Borgertilfredshedsundersøgelserne omhandler den generelle tilfredshed med at være borger i kommunen, mens der som supplement hertil løbende gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på konkrete serviceområder som fx ældrepleje, dagtilbud og skoler.

– Det er vigtigt for os at have en vedvarende dialog med borgerne om, hvordan vi bedst udvikler kvaliteten på kommunens områder. Borgertilfredshedsundersøgelsen er et godt værktøj i den forbindelse, fordi den giver os et billede af om borgerne i hovedtræk er enige i byrådets prioriteringer. Jeg håber derfor, at de inviterede vil benytte sig af chancen for at komme med deres input til os, fortæller borgmester Niels Hörup.

Det er tanken, at undersøgelsens resultater vil kunne bruges som afsæt for arbejdet i det nye byråd, der tiltrådte ved årsskiftet. Byrådet har derfor også vedtaget, at undersøgelserne fremover skal gennemføres med fire års mellemrum, så de også fremadrettet vil falde sammen med de nye byråds tiltræden.

Undersøgelsen vil foregå blandt et repræsentativt udsnit af kommunens voksne befolkning og løbe fra slutningen af april til udgangen af maj.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar