Resultaterne af undersøgelsen, der løber til udgangen af maj, skal bruges i det løbende arbejde med at udvikle kvaliteten af kommunens service.

3.000 af Solrød Kommunes borgere modtager i denne uge et brev med en invitation til at deltage i en undersøgelse af deres tilfredshed med at bo i kommunen. Indtil udgangen af maj vil de have mulighed for at besvare en række spørgsmål om deres holdning til kommunens serviceniveau på områder som fx borgerbetjening, trafik, kultur og fritid såvel som deres generelle tilfredshed.
Og det er vigtigt at høre borgernes mening, forklarer borgmester Niels Hörup:
– Selvom der i alle de gennemførte undersøgelser siden 2002 generelt er konstateret en høj overordnet tilfredshed, er der altid ting, vi kan blive bedre til, viser vores erfaring. Derfor håber jeg meget, at borgerne vil benytte sig af muligheden for at komme med deres input til os.
Undersøgelsen vil i lighed med den tilsvarende undersøgelse i 2011 foregå ved, at de inviterede borgere modtagere et brev med en personlig adgangskode til en hjemmeside, hvorfra de udfylder spørgeskemaet. Borgere, der er tilmeldt digital post, vil modtage invitationsbrevet i deres e-Boks eller digitale postkasse på Borger.dk, mens de resterende vil modtage invitationen som almindeligt brev.
For byrådet udgør tilfredshedsundersøgelsen et vigtigt værktøj i den løbende dialog med borgerne. Ved at høre et stort og repræsentativt udsnits mening, giver den et væsentligt pejlemærke for både politikerne og administrationen i arbejdet med at udvikle kvalitet og service på kommunens områder. Blandt andet vil resultaterne kunne indgå i byrådets drøftelser til efteråret om budgettet for 2015.
Fakta om borgertilfredshedsundersøgelsen:


Et repræsentativt udsnit på 3.000 tilfældigt udvalgte borgere over 18 år i Solrød Kommune modtager invitationer til at deltage i undersøgelsen. Besvarelserne er anonyme.

Undersøgelsen foregår via et spørgeskema, som udfyldes via internettet.

Undersøgelserne af borgernes tilfredshed har fundet sted siden 2002.

Ved sidste undersøgelse i 2011 gav 84 % af de adspurgte udtryk for, at de var enten ret tilfredse eller meget tilfredse med at bo i kommunen.

Undersøgelsen løber fra 25. april til og med 31. maj. Resultaterne præsenteres i en rapport, der offentliggøres på kommunens hjemmeside omkring 1. september.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar