Solrød Kommune indberetter hvert år sin tilsynsindsats til Miljøstyrelsen.

Solrød Kommune indberetter hvert år sin tilsynsindsats til Miljøstyrelsen. Det foregående års tilsynsindsats samt en beskrivelse af kommunens administration på natur- og miljøområdet i 2013 kan læses her Beretning om natur- og miljøområdet 2013.

Formålet med beretningen er at synliggøre indsatsen på natur- og miljøområdet i Solrød Kommune samtidig med, at kravene i ’Bekendtgørelse om miljøtilsyn’ nr. 497 af 15. maj 2013 om årlig indberetning af miljøtilsyn og miljøgodkendelser til Miljøstyrelsen opfyldes. Beretningen består indledningsvist af en præsentation af Team Natur og Miljø. Dernæst følger en beskrivelse af teamets arbejde med at nå de politiske mål på natur- og miljøområdet. Til slut gennemgås opgaverne indenfor teamets respektive fagområder i 2013.

Det kan sammenfattende opsummeres, at Solrød Kommune opfylder kravene i den nye tilsynsbekendtgørelse mht. opfyldelse af tilsynsmål, at der på myndighedsområdet ikke har været større forureningssager og at drifts- og planlægningsopgaver er forløbet hensigtsmæssigt.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar