Strandrenselauget i Solrød og Solrød Kommune er ved at gøre klar til årets gratis uddeling af Tryllemuld fra kommunens oplagsplads på Åsvej i Jersie.

Uddeling udsat
Uddelingen sker normalt i foråret, så den gødningsrige Tryllemuld kan indgå i forårets haveaktiviteter. I år ved Strandrenselauget endnu ikke hvornår uddelingen i kan ske, idet der i øjeblikket ikke er adgang til pladsen på Åsvej. Det skyldes, at der er ved at blive gravet store fjernvarmerør ned i området, og vejen fra Åsvej til pladsen er gravet op.

Uddelingen sker i en weekend så snart adgangsvejen er genetableret.

Tryllemuld
Tryllemuld er en blanding af det fedtemøg, som Strandrenselauget renser stranden for om sommeren, samt det grønne afklip, som kommunens folk samler sammen ved vedligeholdelse af kommunens grønne områder.

Fedtemøget og det grønne afklip bliver blandet sammen i en mile, som ligger på oplagspladsen i nogle år og komposterer. Ind imellem bliver bunken vendt, og til sidst bliver den sigtet. Resultatet er meget gødningsrig kompostjord, Tryllemuld, der kan bruges til mange formål. Kommunen bruger selv en del af Tryllemulden, og resten bliver uddelt gratis en gang om året til kommunens borgere.

Ny mile i år
Der bliver anlagt en ny mile på oplagspladsen i år. Strandrenselauget regner med, at levere ca. 200 tons fedtemøg til milen i løbet af sommerens strandrensninger. Den første strandrensning starter i slutningen af maj.

Uddeling på Miljøcenter Greve
Lørdag den 12. april fra kl. 9.00 – 18.00 kan borgere og tilmeldte virksomheder gratis hente kompostorme og op til 1 m3 kompost pr. ejendom på MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, Greve, så længer lager haves. Husk at medbringe trailer eller emballage til komposten.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar