Det Kongelige Bibliotek har digitaliseret udvalgte danske billeder og bøger, kort m.m. fra perioden.

Det Kongelige Bibliotek har digitaliseret udvalgte danske billeder og bøger, kort og pamfletter trykt i perioden under 1. verdenskrig og i tiden efter 1920, hvor Genforeningen med Sønderjylland for Danmark blev en direkte konsekvens af afslutningen på krigen.

Se samlingerne på temasiden www.kb.dk/ww1

Læs og se digitale kilder til forståelse af krigens ind ydelse på situationen i Danmark, som holdt sig neutral under krigen. Sønderjyske soldaters deltagelse i krigen på tysk side, dansk humanitær indsats over for krigsfanger, fredsbevægelsers opståen og handel med de krigsførende nationer samt  ationering satte spor i dagliglivet i Danmark.

Da krigen brød ud i 1914 var det opfattelsen, at krigen ville blive kort og at soldaterne ville være hjemme inden jul. Det holdt som bekendt ikke. Denne udvikling tog Det Kongelige Bibliotek til efterretning i 1915, hvor biblioteket besluttede at samle litteraturen i en særlig katalog. Det var bøger om krigens gang, krigens perspektiver og oplevelser, oversatte regeringsdokumenter osv. der prægede litteraturen.

Digitaliseringen er resultatet af Det Kongelige Biblioteks deltagelse i det EU støttede projekt Europeana Collections 1914-1918: Remembering the First World War. Digitising masterpieces of Europe’s digital heritage, som i år markerer 100-året for krigens udbrud ved at åbne for samlinger om krigen fra nationalbiblioteker i otte europæiske lande.

Disse samlinger af unikke kilder: bøger, aviser, soldaterberetninger, kort, sange, fotogra- er, plakater, småtryk m.m. er gjort tilgængelige på den europæiske temaportalwww.Europeana1914-1918.eu

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.