Solrød Biblioteks netop afsluttede brugerundersøgelse stråler af stor tilfredshed.  Hele 94,4 % af de adspurgte erklærer sig ”meget enig” eller ”enig” i udsagnet: ”Jeg er alt i alt meget tilfreds med biblioteket”, og det er også i sammenligning med andre biblioteksundersøgelser et meget imponerende resultat.

Der er dog stadig plads til forbedringer. I brugernes kommentarer peges der blandt andet på, at biblioteket godt kan trænge til nyt inventar – at der gerne må være flere kulturelle arrangementer, flere nye bøger og digitale materialer til lånerne – og at det nogle gange er et alt for støjende sted, hvis man har lyst til ro og fordybelse.  Flere brugere efterlyser også gratis påmindelser, når lånetiden er ved at udløbe, og bibliotekschef Mona Madsen lover at denne service, som nu koster 50 kr. halvårligt, vil blive taget op til overvejelse igen, ligesom alle de øvrige mere end 200 kommentarer vil indgå i bibliotekets fremtidige planlægning.

1700 brugere spurgt – 806 svarede
Brugerundersøgelsen, som er lavet i samarbejde med analysefirmaet Moos-Bjerre, foregik i de to første uger af april 2014.  For at opnå et tilstrækkeligt grundlag til bedømmelse af svarene fik ikke mindre end 1700 biblioteksbrugere pr. mail tilsendt link til et spørgeskema, og 806 af disse svarede på alle spørgsmålene. Det giver en svarprocenten for Solrød Bibliotek på 47,4 %, hvilket er over gennemsnittet for de 15 biblioteker, som gennemførte undersøgelsen samtidig.

Længere åbningstider på vej
Enkelte temaer går igen i de individuelle kommentarer: Havdrup-borgere udtrykker fortsat savn af et lokalt bibliotek, sådan som de havde det indtil 2006 – og flere travle børnefamilier og pendlere fortæller, at de godt kunne bruge nogle længere åbningstider.

”Det sidste ønske er jeg meget glad for snart at kunne opfylde”, smiler Ivar Haugaard-Hansen, som er formand for det politiske udvalg som biblioteket hører under.  ”På anlægsbudgettet for i år har vi givet Solrød Bibliotek penge til at indrette bygningen til selvbetjent adgang – det, som man kalder ”åbent bibliotek” – og nu er vi lige ved at være klar til indvielsen!”

Udvalgsformanden har ved selvsyn konstateret, at de nye indgangsdøre, overvågningssystemer m.m. er ved at være helt på plads, og tør derfor godt love at alle kommunens borgere snart vil blive inviteret til indvielse af de nye muligheder.  ”Datoen ligger ikke helt fast endnu”, fortæller Ivar Haugaard-Hansen. ”Men hold øje med lokalavisen eller hjemmesiderne for biblioteket og kommunen – der vil man snart kunne læse om det.”

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.