Kære forældre

Regeringen har udmeldt, at eleverne i 5. – 8. klassetrin nu kan komme tilbage til deres skoler med 50% fremmøde, gældende fra tirsdag den 6. april.

Fremmøde for eleverne

Eleverne skal som udgangspunkt møde ind til fysisk undervisning i 5 sammenhængende hverdage efterfulgt af fjernundervisning i 5 sammenhængende hverdage. Ud fra gældende retningslinjer planlægger den enkelte skole, hvornår eleverne skal møde ind. Forældre og elever skal derfor holde sig orienteret via Aula.

Indtil I modtager en udmelding fra jeres børns skoler, skal de fortsætte med at modtage fjernundervisning, som de gør i dag.

De dage eleverne er på skolen vil der fortsat ikke blive afholdt aktiviteter eller undervisning på tværs af klasserne. I frikvartererne vil eleverne også fortsat skulle holde sig til deres egne klassekammerater.

Elever i specialklasser

Eleverne i specialklasser må fortsat gerne møde ind til undervisning på skolen, som de gør i dag.

Fremmøde i SFO
Eleverne må fremmøde i SFO den samme dag, som de har undervisning på skolen. Det er derfor ikke muligt for eleverne, at fremmøde i SFO i den uge de modtager fjernundervisning.

Test og hygiejne

Regeringen opfordrer til at eleverne ved fremmøde på skolen har gennemført en coronatest inden for de seneste 72 timer, dog højst to gange om ugen. Der vil også være mulighed for, at eleverne løbende kan blive testet på skolen.

Når eleverne igen mødes i klassen opfordrer vi til, at de fortsat anvender god håndhygiejne og forsøger at holde afstand til hinanden.

Vi ønsker jer en dejlig påske og glæder os til, at eleverne nu kan komme indenfor i deres klasselokaler.

Bedste hilsner

Jesper Reming Tangbæk
Direktør for Børn- og ungeområdet

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.