Både Kalundborg, Næstved, Ringsted, Stevns, Greve og Solrød Kommune går nu med i klimapartnerskabet “DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”

Med de seks nye kommuner ombord er det nu samtlige 17 kommuner i Sjællandsregionen, der vil samarbejde om at opnå Parisaftalens ambitiøse målsætninger og gøre det nationale mål om et CO2-neutralt Danmark i 2050 til kommunal virkelighed i projektet “DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”.

Politisk fokus på grønne kommuner og klimaplaner

Den politiske partnerskabsgruppe for DK2020-projektet understøtter den politiske forankring af projektet, og der er bred enighed om, at DK2020-projektet sætter rammen for de kommende års klimaarbejde og den lokalpolitiske dagsorden.
Politisk er der meget stort fokus på DK2020-projektet og på den grønne og nødvendige omstilling. Det er den største udfordring menneskeheden har. Der er derfor et stort behov for konkrete handlinger og forandringer for at reducere CO2-udledningen markant. Alle skal bidrage. Ikke mindst i kommuner og regioner, tæt på borgere, virksomheder og foreninger, hvor der virkelig bliver rykket på den her dagsorden. Som en del af den politiske partnerskabsgruppe oplever jeg, at der er gang i rigtig mange spændende grønne initiativer på tværs af landet, siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland.

Kommunerne får hjælp til arbejdet med DK2020 fra Sjællands Klimaforum, et nyt virtuelt sekretariat med medarbejdere fra Region Sjælland, KKR Sjælland og Gate 21.
I Region Sjælland er vi er stolte over, at det nu er alle kommuner i vores geografi, der deltager i DK2020. Vi er utroligt glade for at vi som region kan være med til at understøtte det vigtige klimaarbejde gennem Sjællands Klimaforum. Det giver nye muligheder for at samarbejde på tværs når hele geografien har ambitiøse klimaplaner i 2023, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Elbiler, grøn fjernvarme og bæredygtige fødevarer

Når alle 17 kommuner fra Sjællandsregionen er ombord, ender DK2020-projektet ud i 17 konkrete klimaplaner, som giver helt nye muligheder for et stærkt kommunalt samarbejde om at nå det nationale mål om et CO2-neutralt Danmark i 2050. Klimaplanerne fokuserer på områder som transport, strategier for placering af ladestandere, varmeforsyning, landbrug og klimatilpasning.

Fødevareområdet er også en del af kommunernes klimaplaner. For at udvikle bæredygtige fødevarer oprettes der lokale fødevareklynger og der udvikles nye dyrkningsmetoder. Kommunerne vil også sikre ansvarlig brug af tekstiler og genanvendelse af byggematerialer.
Det er vigtigt, at kommunerne løfter nye områder i klimadagsordenen. Det handler ikke mindst om udvikling af bæredygtige forbrugsmønstre og livsstile. Hver eneste af os skal nemlig ændre adfærd i dagligdagen for at lykkes med de ambitiøse klimamål, og som kommune får vi en vigtig og til dels ny rolle: at inspirere og motivere til ændret adfærd samtidig med at vi selv, som kommunal virksomhed, går foran og viser vejen, siger Carsten Rasmussen, borgmester i Lejre Kommune.

Med et nationalt mål om at grøn strøm og grøn fjernvarme skal erstatte olie og naturgas i varmesystemet, vil DK2020-kommunerne også understøtte at flere boligområder får tilbudt fjernvarme og hjælp til at udskifte olie og naturgas til fjernvarme, varmepumper eller andre grønne løsninger.
I Kalundborg har vi i mange år haft fokus på den grønne omstilling og succes med vores symbiosesamarbejde. Derfor ligger DK2020-projektet helt i tråd med vores partnerskaber, som sikrer de bedste løsninger og resultater. Vi glæder os til at dele vores erfaringer, og til at blive klogere, når vi bliver en del af et større klimafællesskab, siger Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.