Fodbad, tyngdeveste og et særligt erindringsrum er blandt nogle af de hjælpemidler, som er sat i værk med et særligt sansestimuli-projekt, der skal hjælpe beboere med demens på Plejecenter Christians Have til mere livskvalitet og tryghed i hverdagen.

Frustration, vrede og uro er desværre velkendte følelser for borgere med demens, men heldigvis er der hjælp at hente. På Plejecenter Christians Have har der siden starten af 2020 kørt et særligt sanseprojekt, som hjælper beboere med demens med at dæmpe de negative følelser og få mere ro og tryghed i hverdagen.

Foto: Solrød Kommune

Jeg tør godt at sige, at det har været et livsændrende projekt. Vi oplever, at vores beboere med demens er mere nærværende, har større glæde og en indre ro. De har alt i alt fået mere livskvalitet og en mere værdig hverdag,” siger Kirsten Bjerregaard, leder af Plejecenter Christians Have.

Projektet går kort sagt ud på, at to af kommunens ergoterapeuter er blevet uddannet til at kunne lave sanseprofiler på beboerne, så det bliver afdækket præcist, hvordan personalet bedst kan hjælpe hver enkelt beboer med demens til en bedre hverdag, da det er meget forskelligt fra person til person, hvordan vi reagerer på forskellige sanseindtryk.

Foto: Solrød Kommune

Vi bliver alle sammen præsenteret for et væld af indtryk i løbet af en dag, men for demensramte kan det være særligt udfordrende at håndtere bombardementet af sanseindtryk. Det kan fx resultere i frustrationer, angst og vrede. Samtidig er der også mange borgere med demens, som har svært ved at mærke deres krop, og når man har det, bliver man urolig. Derfor har det utrolig stor betydning for beboerne, at vi nu via deres sanseprofiler ved præcist, hvordan vi bedst hjælper hver enkelt af dem – hvad enten de har brug for mere stimuli, anderledes stimuli eller mindre stimuli,” forklarer Susanne Strøm Christensen, der er en af ergoterapeuterne på projektet.

Forskellige stimuli alt efter behov

Det er meget forskelligt, hvad der kan hjælpe den enkelte beboer. For nogle har det stor betydning at få et fodbad, få en tyngdevest på, få hovedbundsmassage eller blive rørt med små tryk på kroppen af personalet. Andre har gavn af at blive stimuleret på anden vis. Fælles for dem alle er, at de har stor gavn af stimuleringen af sanserne.

Foto: Solrød Kommune

Vi har en beboer, som var blevet meget urolig og begyndte at vandre rundt om natten og skabe uro for de andre beboere, og som samtidig var begyndt at putte ikke-spiselige ting i munden. Det var så slemt, at der hele tiden var en, som skulle holde øje med beboeren. Nu har vi fundet ud af, at beboeren har stor glæde af varme bade, når beboeren viser tegn på uro, og at beboeren har brug for at blive skærmet mere, så beboeren ikke bliver overstimuleret. Beboeren har også haft gavn af at ligge med en kugledyne. Det betyder, at beboeren er blevet meget mere rolig, sover mere om natten og ikke længere putter ting i munden,” fortæller Susanne Strøm Christensen.

De mange gode erfaringer fra sansestimuli-projektet har også inspireret det faste personale til at prøve sig frem med forskellige sansestimuli. Fx fandt personalet ud af, at en beboer, som endnu ikke havde fået udarbejdet en sanseprofil, havde stor glæde af at få et tyngdetæppe over sig, når han blev urolig.

Erindringsrum stimulerer mentalt

Det er ikke udelukkende de fysiske sansestimuli, som er med til at give beboerne på plejecenteret en bedre hverdag. Der er også blevet indrettet et særligt erindringsrum, som er inspireret af et køkken fra 1960’erne og er indrettet af Dansk Center for Reminiscens, som også har undervist udvalgte medarbejdere i, hvordan de bedst muligt kan gøre brug af rummet. Allerede nu har rummet dannet ramme om mange gode snakke om gamle dage og særlige hyggestunder med beboerne.

Foto: Solrød Kommune

Omgivelserne trigger noget i hukommelsen, og der sker en forvandling for mange af beboerne, når de befinder sig i erindringsrummet. Det er et rum, beboerne har meget stor glæde af,” fortæller Kirsten Bjerregaard.

Sansestimuli-projektet er finansieret af midler fra en pulje under Sundhedsstyrelsen, og Solrød Kommune har fået 364.355 kr. til projektet, som startede i begyndelsen af 2020 og løber til udgangen af 2022, men når projektperioden slutter, videreføres den nye viden om den individuelt tilpassede sansestimulering, så den bliver en fast, integreret del af dagligdagen på Plejecenter Christians Have.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.