Steen Knuppert-Hansen (70 år) stiller igen i år op som byrådskandidat i Solrød kommune for Det Konservative Folkeparti, hvor han også af flere omgange siden 1985 har været bestyrelsesmedlem.

Steen har været formand for Ældre Sagen i Solrød og er aktivt medlem i Solrød Ældreråd samt har været medlem af Seniornetværket, som er paraplyorganisation for det 60+ frivillige-foreningslivet i Solrød Kommune.

Baggrunden for at stille op igen som kandidat til byrådet for Det Konservative Folkeparti er at skabe bedre forhold for de ældre. Det er vigtigt, at alle ældre får tilbud og muligheder for en værdig alderdom.

Af Steens mærkesager kan følgende listes for ældreområdet:

Opførelse af senioregnede boliger i Solrød Kommune.

Der er ikke tilstrækkelige senioregnede boliger i Solrød kommune, og der skal sættes fokus på, at der nu opføres seniorboliger og -bofællesskaber i kommunen. På den måde kan vi sikre, at de ældre kan flytte fra deres store huse og ind i noget mindre, og dermed stadig blive boende tæt på familie, venner og fortsætte deres dagligdag i kendte omgivelser.

Der bliver stadig flere seniorer i fremtiden i takt med at levealderen stiger, og behovet for egnede boliger til seniorer tilsvarende, hvilket stiller nye krav til alternative boligformer til seniorer. Det gælder ikke alene i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boformer, der kan matche mangfoldige behov i alderdommen og fremme det gode seniorliv.

Vi skal fremover satse på mindre og fleksible senioregnede boliger, og mindre på klassiske parcelhuse med ufleksible rammer og meget jord omkring. Fremtidens boliger kan have mange forskellige udtryk, men der skal under alle omstændigheder også være plads til dem, der ønsker den helt lille og fleksible bolig.

God og tryg hjemmepleje og et højt serviceniveau, der sikrer at vore ældre får en værdig alderdom.

Vore ældre har bidraget til vort samfund igennem hele deres liv, og flere af dem har boet i årtier her i Solrød kommune. De skal ikke bekymre sig om pleje i deres hjem eller på plejehjem, og plejen skal ske indenfor de rammer og omgivelser de ældre er vant til. Ældreplejen er en hjertesag, og det handler om at sikre, at alle ældre kan få opfyldt deres individuelle behov.

Ledelse og medarbejdere i ældreplejen foreslås i et pilotprojekt at de gives mulighed for at afprøve systemer, der radikalt reducerer registrering og kontrol, og giver dem mere tid til at fokusere på de ældre og deres behov for pleje fremfor tidskrævende registreringer i kommunale systemer.

Der skal ikke foretages nedskæringer i ældreplejen, men derimod investeres mere i området, og i arbejdsforholdene for sundheds- og plejepersonale. Der skal tilføres ressourcer og opbygges teams der besøger ældre i lokalområder, så de ældre undgår at uforholdsvis mange forskellige besøg i hjemmet og skaber utryghed.

Fokus på at aktivere de ældre og skabes rammer for det frivillige 60+ foreningsliv.

Der skal fokus på at aktivere de ældre og gives tilbud om motion ved gymnastik mv. – Det er vigtigt at fremme det aktive og sunde seniorliv, skabe fællesskaber og bidrage til ældres trivsel og tryghed.

Flere tider i Solrød svømmehal for pensionister, og adgang skal være gratis på bestemte tider.

De ældre skal engageres i udviklingen af Solrød kommune, og de skal inddrages i planerne om udviklingen af flere og gerne bedre rekreative muligheder.

Der skal skabes tryghed for kommunens borgere, og gadebelysning skal tændes igen om natten på alle vore veje også på hverdage.

Bemærk: De af Det Konservative Folkeparti opstillede kandidater er ligestillede, og det vil sige, at dem der får flest stemmer bliver valgt ind i Byrådet.

Steen Knuppert-Hansen

  • 70 år – gift med Birgit og far til 2 voksne børn.
  • Flyttede til Solrød Strand i 1965.
  • Medlem af Den Konservative vælgerforening siden 1985.
  • Pensionist og tidligere direktør i flere internationale virksomheder.
  • Aktivt medlem i Solrød Ældreråd.

Kilde: Morten Scheelsbeck

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.