Solrød Kommune er et dejligt sted at bo, og det kan læses i befolkningsudviklingen i kommunen. Kommunen vokser i takt med, at flere får øjnene op for, at de kan skabe et godt liv tæt på natur i Solrød. De ældre vælger at blive i Solrød Kommune, hvor de har det sociale netværk. Småbørnsfamilierne flytter til Solrød Kommune for at skabe et familieliv i trygge rammer og måske bo tættere på bedsteforældrene.

De mange skønne byer i Solrød Kommune skal udvikles af dem, som bor i dem. Ved ændringer
eller udbygning af områderne skal beboerne ikke blot høres men være medbestemmende. Udviklere, investorer og interessenter skal ikke tilgodeses med særligt lukrative vilkår. Der skal være lige og klare rammer for såvel for beboere i kommunen som for udviklerne, men der skal
altid koordineres om lokale initiativer, såvel byerne/landsbyerne imellem som mellem byerne/landsbyerne og Solrød Kommune.

Havdrup har været gennem en spændende udvikling gennem de senere år. Med udviklingen kommer behov for yderligere tiltag til gavn for borgerne i Havdrup. Umiddelbart ser SF Solrød behov for, at der arbejdes med infrastrukturen i Havdrup for at understøtte byudviklingen og initiativer inden for andre områder så som kultur og børne/unge-området.

Claus Redder Madsen

Efter udbygningen af Havdrup Vest, er det en førsteprioritet at få etableret en tunnel under, eller en bro over jernbanen Syd for stationen. SF Solrød var med til at godkende, at kommunen købte grunden øst for jernbanen af Banedanmark til formålet. Nu skal projektet sættes i gang.

SF Solrød vil arbejde for sikre skoleveje via sammenhængende stisystemer og cykelstier. Specifikt i Havdrup er det bydende nødvendigt, at der etableres en sikker overgang af jernbanen i Havdrup, som forbinder stisystemerne Øst og Vest for jernbanen. Samtidig skal det sikres at det er attraktivt at benytte de etablerede stisystemer, selvom det er en lille smule længere. Det kan kædes sammen med projekter, der forandrer de kedelige græsarealer til
vild og smuk natur, med varierende beplantninger, spændende små oaser osv., ved brug af inspiration fra Naturkvalitetsplanen.

Politik handler for os om at indgå kompromisser og skabe aftaler. Få mest mulig indflydelse, så vores velfærdssamfund udvikler sig og bliver stærkere, så vi kan stå roligt på to ben. Det gælder både til budgetforhandlinger i byrådet og i inddragelsen af borgere, foreninger og det private erhvervsliv i udviklingen af Solrød. Kunsten at få mest muligt igennem til glæde for de mange og begrænset ærgrelse for de få.

Henrik T Larsen

Derfor er det vigtigt, at vi er fremsynede og inkluderende i udviklingen af kommunen. Det er vigtigt, at vi giver alle borgere i Solrød mulighed for at bidrage med udviklingen lige præcis deres eget skønne hjørne af Solrød. Det er fundamentet for succes i arbejdet for at sikre et godt liv for alle i Solrød uden at gå på kompromis med den grønne dagsorden.

SF Solrød vil fremtidssikre Solrød!

Claus Redder Madsen
Henrik T. Larsen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.