Den 11. december 2019 blev Venstre-politikeren Jane Noer idømt 6 måneders fængsel for at have overtrådt straffelovens paragraf om særligt rå, brutal og farlig karakter mod hendes tre børn over en årrække på 20 år.

Jane Noer blev idømt seks måneders fængsel, hvoraf to af de seks måneder skal afsones, hun skal endvidere udføre hundrede timers samfundstjeneste.

Før jul overvejede Jane Noer i samarbejde med dennes advokat, at søge Procesbevillingsnævnet om fri proces for at få landsrettens afgørelse prøvet ved Højesteret. Jane Noer har dog besluttede ikke at gå videre til Højesteret og dette betyder at dommen er endelig.

Jane Noer

Ifølge loven mister man sin valgbarhed til kommune eller region, hvis man idømmes en frihedsstraf. Det vil sige ubetinget eller betinget fængsel. Dette betyder at Jane Noer efter loven IKKE kan beholde sin plads i Solrød Byråd.

Ifølge de nuværende regler er man igen valgbar tre år efter, at man har udstået sin straf. I tilfælde af ubetinget fængsel over seks måneder eller idømmelse af forvaring sker det først efter fem år.

Derfor skal der nu findes en stedfortræder for Jane Noer i Venstres gruppe, man regner med at dette bliver Venstres førstesuppleant Dina Oxfeldt.

Jane Noer er kort efter nytår begyndt at afsone hendes fængselstraf.

Artiklen er bl.a. baseret på citater fra Dagbladet

LÆS tidligere artikel om sagen HER

Kilde: Viborher.dk

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.