Af Bo Nygaard Larsen, løsgænger, Solrød Byråd

Der er store dele af Venstre, jeg har svært ved at forstå. Ikke mindst lokalt her i Solrød, hvor partiet sidder på borgmesterposten.

På mandagens byrådsmøde havde jeg stillet et forslag om, at konfirmandundervisningen kunne blive en del af den understøttende undervisning i folkeskolen, sådan som de to Venstreministre, kirkeminister Bertel Haarder og undervisningsminister Ellen Trane Nørby, har skabt mulighed for i et rammeforsøg.

For mig er det logisk, at vi som byråd også har et godt samarbejde med folkekirken. Og det er ligeså logisk, at vi tager hensyn til forældrene og konfirmanderne, der med skolereformen har fået en markant mere presset hverdag. Men Venstre stemte imod mit forslag og dermed også imod deres egne ministre, hvor Bertel Haarder tilmed er valgkredsens folketingsmedlem.

Det må de naturligvis selv rode med, men underligt er det – og langt fra det Venstre, der er optaget af børnenes uddannelse og dannelse og statens forhold til kirken.

I en pressemeddelelse, som kirkeministeriet har udsendt i dag, udtaler Bertel Haarder:

»For mig har det hele tiden været vanskeligt at forstå, at den længere skoledag ikke skulle levne plads til at have forberedelsen inden for den normale undervisningstid. De mange ansøgninger viser, at det heldigvis er et ønske, som deles i de fleste kommuner.«

Dette gælder så ikke i Solrød, hvor Bertel Haarder altså er valgt.

Det er spændende ar følge, om de syv tilbageværende medlemmer af Venstres byrådsgruppe nu smider hinanden ud af gruppen for at modarbejde partiets politik.

Det er trist for sammenhængskraften og forholdet mellem stat og kirke, og det er synd for de forældre og konfirmander, der nu kan se en enndu mere presset hverdag i øjnene.

Tak til De Konservative med Hans Odder og Morten Scheelsbeck og Liberal Alliance med Henrik Boye for, som de eneste i byrådet, at stemme med mig i mit forslag.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.