Henrik Boye, Liberal Alliance, som også er byrådsmedlem i Solrød Byråd er netop blevet valgt til to nye vigtige tillidsposter i Kommunernes Landsforening.

Henrik har fået plads i Kommunernes Repræsentantskab samt i Kommunekontaktråd Sjælland.

Kommunernes Repræsentantskab består af samtlige 92 borgmestre, samt 83 medlemmer baseret på resultatet fra seneste kommunalvalg.

Repræsentantskabet er det rådgivende organ for Kommunernes Landsforening, og skal sikre dialogen mellem Landsforeningen og medlemskommunerne.

Kommunekontaktrådet varetager kommunernes interesser på de regionale områder. Ikke mindst at give den enkelte kommunalbestyrelse de bedst mulige rammer og betingelser for effektivt at levere service til borgerne.

I øvrigt er vor egen borgmester Niels Hörup formand for Kommunekontaktråd Sjælland.

“Liberal Alliance hér i Solrød er rigtig stolt over, at vort byrådsmedlem Henrik Boye er blevet valgt til to så vigtige poster.

Vi vil gøre alt for at udnytte dette fremadrettet.”, udtaler formand Jørgen Kreutzer, for Liberal Alliance i Solrød.

“En undersøgelse af Kommunekontaktrådet og den regionale styring efter kommunalreformen konkluderer, at rådet har udviklet sig til en betydende regional aktør. Det bliver spændende at have en finger på pulsen med hvad der rør sig i regionen, og som jo har betydning for Solrød Kommune” udtaler Henrik Boye.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.