Trafik larmer. Det er et kedeligt faktum, men ikke desto mindre er det den realitet, vi befinder os i. I Danmark er vi afhængige af vores veje, vores private såvel som offentlige transportmuligheder. Det giver os muligheden for at pendle på arbejde og muligheden for at besøge familie og venner, selvom de ikke bor tæt på. Det giver løsninger, frihed og forbinder landet.
Men trafikken larmer. Det kommer vi ikke udenom.

Vi ved alle sammen, hvordan det lyder, når man enten kører på eller er i nærheden af en motorvej. Støjen er gennemtrængende, men vi tåler den, fordi det trods alt er midlertidigt.

Det samme kan omkring 3000 borgere i Solrød Kommune desværre ikke sige. De er nemlig fanget i et permanent støjhelvede, skabt af Køge Bugt motorvej og Roskildevej, som begge er placeret tæt på flere af kommunens boligområder, og vi ved, at for høje støjniveau på sigt kan påvirke både livskvalitet og helbred negativt.

Hans Christian Skibby

Køge Bugt motorvej er med sine otte spor Danmarks mest trafikerede motorvej, og det er derfor ikke overraskende, at støjen derfra er intet mindre end intens.

Dog er det overraskende, at støjdæmpende indsatser langs motorvejen ikke er en del af regeringens infrastrukturplan. Fordi det er en del af det statslige vejnet, falder Køge Bugt motorvejen ind under Vejdirektoratets ansvar – ikke Solrød Kommune.

Alligevel har kommunen selv forsøgt at komme støjgenerne til livs ved blandt andet at forhøje en del af de støjvolde, som ellers er Vejdirektoratets ansvar. Desværre kræver generne større indgreb.

Brian Mørch

En mulig løsning er opsætning af støjskærme langs motorvejen, hvilket Solrød Kommune skønner vil koste i omegnen af 100-120 millioner kroner. Penge, som hverken kan eller skal tages ud af kommunens budget, fordi det først og fremmest er statens opgave.

I Dansk Folkeparti vil vi derfor arbejde på at få en støjdæmpende indsats langs Køge Bugt motorvej og Roskildevej med i planerne for fremtidens infrastruktur. Vi foreslår konkret at der hvert år afsættes 300 mio. kr. til støjbekæmpelse langs statsveje og jernbanestrækninger. Desværre foreslår regeringen kun 200 mio. kr. pr. budgetår. Det er altså statens opgave, og det er en opgave, som vi i Dansk Folkeparti vil kæmpe for en løsning på.

Af MF’er Hans Kristian Skibby (DF), transportordfører, og Brian Mørch (DF) medlem af Byrådet i Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.