Liberal Alliances lokale forening var stærkt repræsenteret den 5. april til partiets årlige landsmøde. Her troppede bestyrelsen op samme med over 600 andre glade og optimistiske folketingsmedlemmer, regionsmedlemmer, kandidater til Europa-Parlamentet, og sidst, men ikke mindst, hele 33 byrådsmedlemmer, deriblandt vores egen, Henrik Boye.

Et parti fuld af selvtillid Det var et parti præget af godt humør og stor selvtillid. Siden partiets noget turbulente periode i 2009 er det kun gået én vej, og det er fremad. Allerede i 2011 overhalede vi andre etablerede partier i Folketinget, og i dag er vi repræsenteret i alle regionsråd, i 29 ud af 98 kommuner, og snart altså også i EU-parlamentet. Årsagerne er mange, men især to springer os i øjnene: Vi appellerer til en bred vælgerskare, og vi holder, hvad vi lover – også efter et valg.

For at tage det sidste først, så bliver vi alle dagligt mindet om partier, der ustandseligt mudder sig ind i hinanden i en grød af lyserød og lyseblå politik. Ser vi fx på både lands- og kommunalpolitikken, hvor fx Venstre bevæger sig mere og mere til venstre, og de andre partier slås om at overtage Venstres position på midten af det politiske spektrum, holder Liberal Alliance stand om sine løfter til sine vælgere om mindre bureaukrati, lavere skatter, færre forbud og gang i den danske vækst. Vi arbejder ufortrødent på det, vi har lovet, og vi lader andre om at stå til ansvar over for deres egen vælgere ved næste kommunal- og folketingsvalg. For at genbruge Simon Emil Ammitzbølls Napoleon-citat fra vores landsmøde: ”Afbryd aldrig din fjende, når han laver fejl”.

Det leder os til den anden primære årsag til, hvorfor vi mener, at partiet er i fremgang, nemlig at vores budskaber om mindre bureaukrati, lavere skatter, gang i den danske vækst og færre forbud har en meget bred appel. Til landsmødet mødte vi derfor også en blandet medlemsskare ligesom os selv, der bl.a. inkluderede lærere, konsulenter, pædagoger, landmænd, direktører og studerende, og de kom alle fra hele landet lige fra København til Ishøj og Thy. Det var helt almindelige hårdtarbejdende mennesker som du og jeg, der alle har det til fælles, at de ønsker lidt mere for deres hårde slid, lidt færre regler og forbud, og en langt bedre forvaltning af vores skattekroner, end den vi har været vidne til de sidste mange år.

Nye mål – også her i kommunen Vi er ikke i tvivl om, at der er brug for et blåt alternativ til den grød af partier, der alle slås om den samme plads på midten af dansk politik. Liberal Alliance vil være jeres liberale talerør og kæmpe for vores fire mærkesager: færre forbud, gang i væksten, mindre bureaukrati og lavere skatter. Og ligesom vi har sat os nye mål på landsplan – nemlig at vi i Folketinget skal vokse fra vores nuværende 5,0 % af stemmerne og 9 mandater til 10,0 % af stemmerne og 18 mandater – så vil vores lokale forening også sætte sig nye mål for sig selv, nemlig at vi skal vokse os mindst dobbelt så store inden næste kommunalvalg i 2017. Det er et meget realistisk mål, synes vi selv, for det er tydeligt, at der også her i kommunen er et stort behov for et ægte blåt parti, der holder stand om vores liberale værdier.

 

Richard John Neumeister på vegne af Liberal Alliance Solrød Strand

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar