I Søndags faldt aftalen på plads om næste års budget i Solrød. Alle 19 byrådsmedlemmer står bag, og det tegner godt for udviklingen af Solrød de kommende år. Uændret skat, grundskyld og ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme gælder for 2016.

 

Vi er glade for, at der er skabt det bredest mulige samarbejde til glæde for borgere, foreninger, virksomheder og kommunens medarbejdere uden at vi er gået på kompromis med vores grundlæggende værdier. Det er særligt vigtigt i en tid, hvor udsigterne til kommuneøkonomi kræver nødvendige og svære beslutninger og med samtidig fokus på at fastholde Solrød som et rart, godt og trygt sted at leve og bo.

 

Vi er glade for at kunne fastholde daginstitutionernes nuværende åbningstid, som ellers stod til at blive reduceret med 1 time om ugen.

 

Vi fastholder vores høje prioritering af folkeskolerne i national topklasse, hvor den såkaldte inklusionsindsats holdes på uændret niveau næste år, og der er aftalt kommende udbygninger af Munkekærskolen og senere Havdrup Skole.

 

Vi har særlig politisk fokus på udviklingen af Solrød. Der er aftalt, at der skal investeres i Helhedsplaner for Havdrup Bymidte og Solrød Center, og der skal arbejdes med planerne for at beskytte os mod oversvømmelser fra Køge Bugt med maksimal borgerinddragelse.

 

Alt peger på udfordringer på flygtningeområdet – både socialt og økonomisk – og her er det også et område, hvor frivillighed har en vigtig rolle at spille. Foreningsdanmark er guld værd i integrationsindsatsen.

Vi har aftalt, at der skal gennemføres en analyse af udgifterne til flygtningeområdet for at få indsigt i Solrøds prioriteringsmuligheder. I 2015 forventes en samlet nettoudgift i Solrød på små 13 mio. kr.

 

Vi er meget glade for Annie og Otto Johs. Detlefs´ Fonde – OJD donation på 15 mio. kr. til 2 kunstgræsbaner og et sideareal med plads til småspil og opvarmning. Det er en mangeårig drøm, som får i opfyldelse. I budget 2016 og frem er der afsat 0,5 mio. kr. til at drive anlægget for.

 

Kontakt Venstres byrådsgruppe:

Kim Sunesen                        2169 2690

Ivar Haugaard-Hansen           6085 3353

Jane Noer                             2810 0749

Emil Blücher                         3118 4734

Dina Oxfeldt                         2149 4066

Frederik Leisner                    6094 7429

Niels Hörup                          6166 0375

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.