Fakta om flygtninge i Solrød Kommune
Der sker lige nu en voldsom vækst i kvoten af flygtninge som Solrød Kommune skal modtage. Dette er en følge af udviklingen i Syrien, hvor flere flygter fra krigens rædsler. Solrød kommune har således et akut behov for udvidelsen af antallet af midlertidige flygtningeboliger, hvor vi p.t. har 24, som er fordelt i hele kommunen. Heraf er de 2 boliger placeret i Havdrup.

Hvert år melder udlændingestyrelsen kvoter ud og kvoten for 2015 var oprindelig meldt ud til 24 personer for Solrød kommune. Den er for nylig øget med 3-4 gange i forhold til den oprindelige udmelding. Der forventes derfor et ekstraordinært pres på de midlertidige boliger næste år.

Alle de eksisterende flygtningeboliger, som Solrød råder over er i brug, og det har p.t. været nødvendigt at benytte både vandrehjem og ”bed and breakfast” til de modtagne flygtninge. Dette er imidlertid en meget dyr og uholdbar løsning.

Derfor foreslår administrationen, at den tomme tidligere børnehave Solbo i Havdrup indrettes til midlertidig flygtningebolig. Det er den eneste ledige kommunale bygning, som er velegnet til dette formål.

Der er endnu ikke truffet politisk beslutning om sagen, men for ” at vinde tid”, da den eksisterende lokalplan skal tilrettes, er der til de berørte borgere udsendt en naboorientering om den planlagte midlertidige dispensation, indtil en ny lokalplan er endelig vedtaget.

Svarene på denne orientering vil naturligvis indgå i behandlingen af lokalplanforslaget.

Ved udgangen af 2014 forventes Solrød at have 100 voksne flygtninge samt 66 sammenførte børn, som i de kommende 3 år skal integreres i det danske samfund.

Det er HL`s opfattelse, at vi skal hjælpe denne gruppe mennesker, og at vi naturligvis skal være med til at løfte den samfundsopgave, som er pålagt os af regeringen.

Der arbejdes på at afholde et orienteringsmøde om sagen i Havdrup.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.