Socialdemokratiet i Solrød

Efter lang tids venten på grund af Coronarestriktionerne afholdt Socialdemokratiet i Solrød generalforsamling i aktivitetscentret. Og det bliver med ny formand, at partiforeningen sætter kurs mod fremtiden med kommunevalget som det første mål. Socialdemokratiet har nyvalgt Anette Fynbo Blem som ny formand efter Tonny Lauridsen, der efter mange år i ledelsen af foreningen og mangeårigt medlem af Solrød Byråd har valgt at forfølge andre interesser.

Anette Fynbo Blem har boet i Solrød i 5 år og er til daglig socialrådgiver og uddannelsesvejleder. Hun har et stort hjerte for arbejdet med udsatte børn og unge, som i dag har vanskeligt ved at finde fodfæste i forhold til både job og uddannelse. Hun har været medlem af bestyrelsen i Socialdemokratiet i Solrød de seneste 2 år og den nye formand siger: ’Mit eget job har givet mig stor indsigt i de udfordringer, som unge mennesker i dag er konfronteret med. At skabe bedre vilkår for dem betyder meget for vores fællesskab. Vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Det er det som vores samfund skal måles på. Corona-krisen har også vist, hvor sårbare vi er som mennesker. Men heldigvis har vi som samfund vist, at vi kan skabe en fremtid på trods af den grumme sygdom. Som parti har socialdemokratiet vist vejen gennem både handling og et stærkt fællesskab’.

Den nye formand inviterer endnu flere med til at deltage i og tage ansvar for vores fælles samfund. Hun ønsker en forening, hvor der er plads til alle og hvor vi kan mødes for at diskutere vores fælles fremtid både lokalt og nationalt. ’Det er vigtigt, at vi som borgere engagerer os i vores samfund og er med til at præge det. Derfor bør endnu flere melde sig ind i et politisk parti og allerhelst i Socialdemokratiet’ siger den nye S-formand.

Den afgående formand Tonny Lauridsen tog afsked med en beretning, som var præget af Corona-tiden. Forsamlingsforbud, lukkede mødefaciliteter og andre restriktioner har gjort det svært at holde politiske møder. Vi kommer til at leve med det i lang tid og det skal vi som partiforening indstille os på. Tonny Lauridsen har været med i det socialdemokratiske arbejde i Solrød siden 1983 og han har været en fast klippe i foreningen, så det var med stor ros og stor tak for indsatsen, at foreningen tog afsked med Tonny Lauridsen.

Ny kurs frem mod byrådsvalget i 2020

Jonas Ring Madsen, som er formand for den socialdemokratiske gruppe i Solrød Byråd, aflagde på generalforsamlingen beretning for det lokalpolitiske arbejde. ’Solrød har fortsat udfordringer på flere velfærdsområder. Derfor er der brug for andre værdier og politiske løsninger end dem, som flertallet med Venstre som det dominerende parti i byrådet står for. Vi skal inddrage og engagere borgerne mere i de lokalpolitiske opgaver og projekter. Vi skal føre politik i øjenhøjde med borgerne. Det har ikke været tilfældet hidtil’, sagde den socialdemokratiske gruppeformand.

Kilde: Finn Larsen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.