2015 var året, hvor vi var med i et hårdt men nødvendigt budget, men hvor der trods alt stadig er knald på udbygningen af kommunen, både Havdrup, Trylleskov Strand og komplekset på hjørnet af Strandvejen og Solrød Byvej.

Det er på tide, at der tænkes konstruktive fremtidsplaner for Solrød Center samt Havdrup Center og for Havdrup bymidte, og det er vi klar til.

Men Solrød Kommune skal i langt højere grad gøre sig klar til konkurrencen om at lokke alle de nye ansatte, der eksempelvis skal arbejde på supersygehuset i Køge, her til kommunen.

De lange skoledage

Derudover har vi i 2015 arbejdet intenst med at få implementeret folkeskolereformen bedst muligt. Vi er som bekendt ikke enige i alle aspekter af reformen – blandt andet mener vi, at skoledagene er blevet for lange – og det har vi forsøgt at få til at glide bedst muligt for kommunens skoleelever og deres forældre.

Reformen har kostet noget fritid for børnene, og det kan gå ud over fritidsaktiviteterne. Det er noget, vi i udvidet grad vil have for øje her i 2016, efterhånden som reformens udvidede timetal presser de små familiers fritid.

Vi har allerede foreslået, at man lokalt fra undersøger muligheden for at få lov til at skære et par timer fra. Det forslag blev desværre nedstemt i første omgang i byrådssalen, da vi ikke kunne få Venstre med på idéen, men vi vil fortsætte ad samme spor.

Udfordringer med flygtninge

I 2015 fik vi rekordmange asylsøgere til Solrød Kommune. Det kommer vi også til at få i 2016 – lige nu er tallet estimeret til 81 plus familiesammenføringer – og det er også noget, der har præget politikken her i kommunen. De mange nye flygtninge koster jo kommunen penge, og vi skal desuden indkvartere dem, efterhånden som de kommer.

Det er en bunden opgave, vi har fra staten, og den opgave påtager vi os gerne. Det hjælper heller ikke noget at kæmpe imod det. Så når sagen er, som den er, skal vi selvfølgelig få det hele til at glide bedst muligt. Det betyder, at vi har måttet købe nogle huse, som vi kan indkvartere flygtninge i, og vi har måttet leje lejligheder til dem.

Der er ikke noget, der tegner til, at situationen i Syrien forbedres lige med det samme. Derfor må vi forberede os på, at dette bliver et emne, vi kommer til at tale om flere år ud i fremtiden. Det kommer dels til at presse den kommunale økonomi – men set fra den lyse side betyder det, at også Solrød Kommune skal tjekke alle udgifter ekstra godt efter i sømmene, og vi skal effektivisere, hvor vi kan.

Spændende arrangementer

I 2015 har vi haft flere interessante arrangementer. Vi havde blandt andet besøg af Helge Adam Møller, der fortalte om et langt liv i politik, og vi havde en drønspændende tur til en moské, hvor 35-40 tilmeldte fik rundtur og fik debatteret islam med den lokale imam.

I 2016 har vi også spændende ting på programmet. Tirsdag den 12. januar holder vi åbent politisk midtvejsmøde hos Hans Odder, den 28. januar er der generalforsamling, og torsdag den 11. februar kommer Naser Khader til Solrød til et arrangement om ’10 år efter Muhammed-krisen’, da det netop i begyndelsen af februar er 10 år siden, at de danske ambassader i den arabiske verden blev sat i brand, og mange mistede livet.

En bedre tone i byrådet

Tonen i politik kan ind imellem være hård. Det kan den også være i lokalpolitik, og det har den også til tider været her i kommunen. Vi synes dog, at det er blevet bedre i løbet af 2015. De andre – og større – partier har vist efterhånden accepteret, at vi er blevet en meget aktiv forening, der mener, hvad vi siger, og gør, hvad vi siger. Det er vi selvfølgelig meget glade for.

Vi kan have forskellige meninger og komme fra forskellige partier – men vi skal være gode venner og have respekt for hinanden og hinandens holdninger. Den gode udvikling fortsætter, håber.

Ellers er der bare tilbage fra vores side at ønske jer alle et godt nytår. Vi håber, at I sammen med jeres familier er kommet godt igennem det hele.

Med venlige hilsner,
Hans Odder og Morten Scheelsbeck
Byrådsmedlemmer, Det Konservative Folkeparti i Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.