Læs om: Ny mulighed for at opføre almene boliger, Ekstra fleksibelt hjemmehjælp på vej til ældre og Flygtninge skal bo forskellige steder i kommunen

 

Ny mulighed for at opføre almene boliger To steder i Solrød Kommune, nemlig i Trylleskov Strand og Havdrup Vest, kan der nu blive bygget almene boliger. Byrådet har netop besluttet at udbyde grunde til salg til opførsel af almene boliger de to steder:

– Behovet for lejeboliger i Solrød Kommune er stigende. Vi hører om, at både ældre, fraskilte, enlige, unge, der flytter hjemmefra efterspørger lejeboliger, og boligselskaberne har også i flere omgange spurgt om at få lov til at opføre flere almene boliger i Solrød Kommune. De ønsker, vil vi gerne imødekomme, og derfor giver vi nu mulighed for at opføre almene boliger både i Havdrup Vest og Trylleskov Strand, siger borgmester Niels Hörup.
På grunden i Havdrup Vest er det muligt at opføre ca. 35 almene familieboliger. På grunden i Trylleskov Strand er der plads til ca. 70 almene familieboliger. Salget forudsætter at byrådet kan godkende boligselskabernes tilbud og byggeprojekter.

 

Ekstra fleksibelt hjemmehjælp på vej til ældre En halv times ekstra hjemmehjælp om ugen er, hvad de svageste ældre i Solrød Kommune kan se frem til fra sommeren 2015 I finansloven er der afsat et millionbeløb til at styrke livskvaliteten for landets svageste hjemmehjælpsmodtagere i 2015 og 2016. Kommunerne skal søge om at få del i millionerne, og det har Solrød Kommune gjort. Der er tale om en såkaldt klippekortsordning, som borgeren kan bruge til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hvert klip svarer til en halv times hjælp om ugen. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen. Ordningen er planlagt til at træde i kraft den 1. juli 2015, og alle de borgere, der bliver omfattet af ordningen, får personligt besked om det.

 

Flygtninge skal bo forskellige steder i kommunen Byrådet har netop vedtaget en strategi for, hvor de flygtninge, der kommer til kommunen, skal bo. Beslutningen er, at flygtningene skal bo mange forskellige steder i Solrød Kommune i stedet for at blive samlet èt sted.
– For at sikre en god integration er det vigtigt for os, at flygtninge kommer til at bo mange forskellige steder i kommunen i stedet for, at de bliver samlet et sted, siger formand for Social-, sundheds-, og fritidsudvalget Ivar Haugaard-Hansen.
Solrød Kommune har allerede købt to ejerboliger i Solrød Strand, og fra den 1. april, hvor skolen står tom, bliver det muligt at omdanne SFO-bygningen på Jersie Skole  til midlertidige boliger til flygtningene og deres familier. Hvis de to nyindkøbte boliger og bygningen på Jersie Skole viser sig ikke at være tilstrækkeligt, har byrådet givet bemyndigelse til at købe yderligere ejerboliger. Samtidigt besluttede byrådet, at Solrød Kommune ikke frivilligt modtager flere flygtninge, end kvoten tilskriver. Torsdag den 26. februar 2015 holder Social-, sundheds- og fritidsudvalget informationsmøde i rådhusets kantine kl 18.00-19.30, hvor alle borgere er velkomne til at komme og høre mere om den nye strategi.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.