Solrød kommune fandt det anbefalelsesværdigt at inddrage Ældrerådet, som kom med 2 forslag til fordelingen. Udvalget tog – efter en grundig drøftelse – udgangspunkt i Ældresagens anbefaling og videresendte sagen til Byrådet.

  • Borgere visiteret til personlig pleje, eller til praktisk bistand og personlig pleje på funktionsniveau 3 og / eller 4 i Hjemmeplejeregi, og som ikke er visiteret til daghjem eller er bosiddende i Gulspurven eller Hjerter 9, kan tilknyttes klippekortordning. Der er aktuelt 61 borgere i denne målgruppe.

 

  1. Borgere visiteret til personlig pleje, eller til praktisk bistand og personlig pleje på funktionsniveau 3 og / eller 4 i Hjemmeplejeregi, tilbydes klippekortordning i et halvt år, hvorefter der følger et halvt års pause. Der er aktuelt 89 borgere i denne målgruppe.

Erling Quist Pedersen påpeger i sit indlæg, at der er 61 borgere, der hører under forslag 1 og at kun 47 borgere vil få del i puljeordningen.

Det er ganske enkelt ikke korrekt! For det første ved vi ikke, om alle gør brug af ordningen – nogle kan være for svage, andre kan være indlagt osv. – dernæst – ingen vil blive snydt – dvs. der kommer ikke til at stå ca. 14 tilbage på en evt. venteliste – alle i forslag 1 vil blive tilbudt klippekortsordningen.

Klippekortsordningen træder i kraft 1. juli, og der vil blive evalueret på ordningen efter et halvt års drift, med henblik på eventuel justering af målgruppen.

Dina Oxfeldt Udvalgsmedlem for Venstre i Solrød.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.