Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, valgte mandag at fremsætte ændringsforslag til kommunens budget for 2020. Med kun 3 ud af byrådets 19 mandater i ryggen, er chancerne for at budgettet stemmes igennem dog små.

Alligevel mener partiernes byrådsmedlemmer, at det er vigtigt at vise, hvilken retning de gerne ser kommunen udvikler sig i.

“Tilhængere af transportcentret, slår det nærmest op som, at kommunens økonomi vil blive reddet af transportcentret. Udover at der aldrig er regnet på de samlede indtægter og udgifter for projektet, virker det helt absurd, at skulle basere en kommunens økonomi, på en éngangsindtægt. Et af hovedformålene med vores budgetforslag, er derfor at vise, at Solrød Kommune har en fornuftigt økonomi – også selvom at indtægter fra transportcenteret ikke medtages”, udtaler Emil Blücher, byrådsmedlem (LA).

En uskøn budgetprocess

Venstre, Konservative, Havdruplisten, SF og byrådsmedlem Claus Redder Madsen lægger stemmer til årets officielle budgetaftale.

Fra denne fløj, har meldingen været, at årets budgetforhandlinger har været afviklet helt som vanligt. Dette er dog ikke en holdning, som LA, DF og Radikale deler.

“Udover kravet om at stemme for transportcenteret, blev vi ligeledes mødt med et krav om “partnerskab om budget” fra borgmesterens side. Såvel skat som serviceniveau, ville skulle fastlægges én gang for alle. En sådan aftale ville binde os på hænder og fødder, hvorfor vi naturligvis ikke kunne imødekomme det krav” udtaler Bo Nygaard Larsen (RV).

Samarbejde på tværs af partiskel

Et samarbejde mellem Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, er ikke den mest brugte konstellation landspolitisk. Men da Venstre mødte de tre partier med et ultimativt krav, om at stemme for transportcenteret, fandt partierne hurtigt sammen.

“Det ligger både Emil, Bo og jeg meget på sinde, at være konstruktive i vores byrådsarbejde. Frem for at stå og surmule, valgte vi derfor at tage ansvaret på os, ved at lave et alternativt budgetforslag”
udtaler byrådsmedlem Brian Mørch (DF).

Et budgetforslag med løft af borgernær velfærd

Budgetforslaget fra de tre partier, er et økonomisk ansvarligt budget, med afsæt i forvaltningens budgetudkast.

I tillæg hertil, opererer aftalen med en lang række løft af borgernær velfærd, herunder:

 • Tilbagerulning af besparelser på Solrød Brandstation
 • Servicetjek af klimaplan
 • To ekstra rådgivere i kommunens børn og ungerådgivningads
 • Tilbagerulning af tidlig overgang til børnehave
  (fra 2 år og 10 mdr. til 3 år)
 • Vejbelysning på Tykmosevej
 • Pulje til at styrke trafiksikkerheden – blandt
  andet i Jersie Landsby, Havdrup samt i byens rundkørsler
 • Tidligere igangsætning af kunstgræsbane i
  Havdrup
 • 500,- ekstra pr. folkeskoleelev

Blandt finansieringen findes blandt andet en række effektiviseringer på kommunens drift, et alternativ til en planlagt cykelsti på cementvej, samt en nedjustering i merudgifterne til Strandens Hus, som i forvaltningens budgetoplæg stod til en planlagt budgetoverskridelse på 40%.

Det fulde budgetforslag inkl. finansering, kan læses på Solrød Kommunes hjemmeside: http://www.solrod.dk/media/4112637/budgetforslag-2020-la-rv-df_.pdf

Kilde: Emil Blücher

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.