Man fremstiller det som det eneste rigtige moralske standpunkt, hvis man accepterer at tage imod alle asylansøgere, uanset hvilke konsekvenser det måtte få for vores samfund.

Her tænker jeg på vores kultur, vores frihed, vores fremtid og sidst men så sandelig ikke mindst, den økonomiske regning, der jo som bekendt også skal betales. Ingen af disse selvbestaltede ”politiske korrekte” selvgode mennesker, bekymrer sig om… hvilke følger denne ukontrollable indvandring betyder for det danske samfund. Ingen beskæftiger sig med de åbenlyse konsekvenser, denne indvandring vil få. Jeg efterlyser derfor at man tager ansvar og belyser dette problem. Det ville klæde DR, TV2 og andre ”moralske” medier, såfremt de begynder at forholde sig seriøst til følgerne for det danske samfund. At man forholder sig til hvilken alvorlig skade, denne ukontrollable indvandring vil foranledige, såfremt strømmen af millioner af mennesker, der invadere Europa, ikke standses på den ene eller anden måde.

Spørgsmålet er så, er det ikke os, der sætter spørgsmålstegn ved dette, der har den rette moral? Er det ikke os, der viser ansvar og moral over for vort samfund? Har vi som borgere, ikke et ansvar for at bevare det vore forfædre har skabt? Har vi ikke et ansvar for, at vi kan beholde vores demokrati, vores levevis, vores kultur, vores ytringsfrihed, vores religionsfrihed og vores ligestilling kønnene imellem? Er det dårlig moral, at bekymre sig om vore egne dårligt stillede, inden vi bekymre os om fremmede? Er det dårlig moral, at bekymre sig for hvordan vores samfund vil se ud i fremtiden? Eller er det dem, der fortsat kæmper for at flere og flere skal krydse vores grænser i pladderhumanismens hellige navn, uden at skele til vort eget samfunds fremtid, der har den rigtige moral?

Vi lever i et demokratisk samfund, er det moralsk i orden, uhæmmet at lukke mennesker ind i vort samfund, vel og mærke mennesker, der frasiger sig de demokratiske spilleregler og som helt åbenlyst erklærer, at deres mål er at ændre demokratiet til noget helt andet, noget andet, der bl.a. går ind for kvindeundertykkelse, dødsstraf, stening, m.m.? Tankevækkende er det, at disse ”politiske korrekte” selvgode mennesker, netop er identiske med dem, der konstant kræver deres demokratiske rettigheder. Det er også tankevækkende, at de også er identiske med dem, der opfordrer til at overtræde de demokratiske vedtagne love, hvilket mange gør, ved bl.a. at lege amatør menneskesmuglere m.m.

I mine øjne er disse mennesker hamrende umoralske.

Jens Fiskbæk

         Formand

Dansk Folkeparti

Solrød Lokalafdeling.

Foto Af Henning A. Petersen, fra Høstfesten i Havdrup 2015

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.