Mandag 16 december besluttede et stort flertal (14 af 17) i byrådet at sige “Ja” til lokalplanen for et nyt transportcenter. Dette gjaldt også Havdrup Listen.

Hermed påtog byrådets flertal sig ansvaret for, at Solrød Kommune fortsat kan udvikle sig, samt forblive en selvstændig og veldrevet kommune med en god økonomi.

Altså en beslutning på helt demokratisk vis, hvor byrådet er valgt til at træffe beslutninger på fællesskabets vegne. LA, DF og R stemte imod forslaget ligesom de heller ikke er med i budgetaftalen for 2020.

Planerne har været længe undervejs, og der har været afholdt mange borger-og informations møder om sagen. Borgerne er således blevet inddraget, og der var indsendt mange høringssvar, som er taget med i den endelige beslutning, hvor der er taget højde for en del bekymringer, som bl.a. trafikafvikling, skolevej og støj, miljøhensyn, samt byggeriets størrelse/højde m.v.

I hele perioden hvor transportcentret har været drøftet har Havdrup Listen vejet og målt argumenter på både for og imod, fordele og ulemper og ikke mindst hvad vil et transportcenter have af betydning for Solrød Kommune og sammen er vi kommet til konklusionen at vi ville stemme for forslaget.

Nogen af de emner som har vejet tungt på vægtskålen har været at det område som er i tale er et område som staten har udpeget til værende logistik-og transportcenter og det kan derfor ikke benyttes til andre former for byggeri. Derudover er der tale om et område som er placeret mellem motorvej og togbane og på baggrund i dette ikke egner til anlæggelse af lukrative grønne områder eller andre formål.

Området derimod egner sig godt til det forslåede projekt i form af et logistik-og transportcenter. Placeringen set ud fra en overordnet klimabetragtning i forhold til udledning af CO2 pr. kørt kilometer er velovervejet.

Derudover har det også vejet tungt i beslutningen, at den forventede øgede driftsindtægt og antallet af nye arbejdspladser, som forventes af være op imod 1000, vil komme rigtig mange borgere til gavn. Transportcenteret vil styrke kommunekassen og der vil være positive økonomiske og erhvervsmæssige synergier i forhold til det lokale erhvervsliv.

I Havdrup Listen har vi også drøftet og sammenlignet ligheder mellem OJD bygningen og det kommende transportcenter og er kommet til den konklusion, at sammenligningen er forenelig og at de bekymringer der har været meldt ud fra modstandere af transportcentrets side ikke opvejer fordelene i det brede perspektiv og til glæde for Kommunen.

Havdrup Listen valgte at stemme for forslaget fordi vi mener projektet vil være med til at styrke Solrød Kommune, både økonomisk, erhvervsmæssigt og driftsmæssigt mange år frem og det glæder os, at vi kan være med til at sikre en kommune i udvikling til gav n for borgerne.

Hvis du som borger ønsker yderligere oplysninger om vores beslutning eller har spørgsmål til os, er du velkommen til at skrive til os via vores kontaktformular på vores hjemmeside som hedder havdruplisten.dk

Med venlig jule hilsen
Havdrup Listen

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.