“Solrød Kommune står overfor meget store alvorlige udfordringer, og som et ansvarligt parti har Liberal Alliance i Solrød valgt af tage medansvar.

 

Vi kan ikke lave om på fortidens synder, men vi tror på, at det er muligt, at effektivisere uden at det skal gå ud over ”de varme hænder”.Der skulle findes besparelser for knap 32 mio. kr., og da prioriteringen indeholdt besparelser på de såkaldte ”kolde hænder” i den administrative stab på rådhuset, var dette af foretrække.

Liberal Alliance ønsker vi skal værne om børnefamilierne, og vi er meget tilfredse med, at de bebudede besparelser på inklusion samt åbningstider i vores institutioner derfor ikke blev omfattet i det endelige budget 2016.

Ressourcetildelingen til inklusion og supplerende- og specialundervisning fastholdes derfor, for inklusion handler især om, at det ikke altid er det rigtige for børn med specielle behov, at blive taget ud af ”normalmiljøet”

Vi skal værne om børnefamilierne, og det er derfor vigtigt, at der er en acceptabel åbningstid i daginstitutionerne, så familierne kan få dagligdagen til at hænge sammen.

Derfor fastholdes en åbningstid på 51 timer om ugen.

Det er vor opfattelse at man ikke skal spare på vores fælles fremtid og vi stod stejlt på vores krav, på trods af, at vi kun har et mandat.

Liberal Alliance er derfor meget tilfreds med, at vi kom igennem med flere af vore mærkesager og planlagte besparelser på børneområdet ikke blev gennemført.

Vores motto, har hele tiden været ”pas godt på vores børn, de er vores fremtid”

Der er usikkerhed om rammerne for Solrød kommunes økonomi efter 2017.

Det skyldes, at regeringen i regeringsgrundlaget og i økonomiaftalen for kommunerne, har indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1% om året fra 2016-2019.

Det er vilkårene for fremtiden, og de vilkår må vi som et ansvarligt lokalparti vælge enten at stå uden for, eller være med til at tage ansvar for.

På trods af, at nogle af vores ønsker ikke kom med, kan vi se os selv i spejlet samt sige, at vi gjorde hvad vi kunne, med kun et mandat.

Besparelser på svømmeundervisningen samt stigning i forældre betaling til SFO, var også 2 punkter, som vi ønskede fjernet, men dette kunne vi ikke samle flertal for.

Derfor skal budskabet være: Liberal Alliance i Solrød er et ansvarligt parti, og vi tager ansvar, hvor det er rimeligt.

Derfor indgår vi i en aftale om det kommende budget for Solrød Kommune.

Og det er jeg som lokalforeningsformand stolt af”, udtaler lokalforeningsformand Jørgen Kreutzer.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.