Budgettet 2015 ligger klar og underskrevet, dog uden Liberal Alliance.

Det bedste er at høre hvorfor fra hesten mund, er der et ordsprog der siger.

Jeg gik til borgmesteren med vores ønsker om lavere skat, mindre offentlig sektor og bedre forhold for idrætten og foreninger.

Hurtigt kunne jeg se at vores ønsker lå langt fra Venstres og så en mulighed ved at gå sammen med grundejerne og de konservative og så lette lidt på størrelsen af mine ønsker.

Jeg er valgt på borgerlig Liberale stemmer og går ikke på kompromis med mine holdninger.

Lavere Skat
Det bør være et mål at have en lav kommuneskat og grundskyldspromille, da det vil være medvirkende til at tiltrække borgere og virksomheder til kommunen. Samtidig er det kun rimeligt, at befolkningen beholder en større andel af egen indtægt.

Mit forslag om en sænkning på 0,75 promille ( Som Greve kunne), ville koste 5 mil kroner, men først fra 2018, idet staten kompenserer for skattenedsættelse i kommunerne med optil 75 % årligt.

Den nuværende konstruktion af grundskylden er kritisabel og der skal ses på dette på landsplan, men imellem tiden kan vi lokalt skrue på den eneste knap vi har og det er grundskylden.

Det skal ikke være 50 % dyrere at bo i Solrød fremfor Greve og 100 % i forhold til Køge.

Hvor kommer pengene så fra ? her er det at Liberal Alliance er klar i mælet og i vores holdninger.

Den offentlige sektor skal være mindre
De offentligt ansatte tynges af et stort bureaukrati, der fjerner fokus fra det væsentlige – nemlig servicen overfor borgerne.

Der er brug for at rydde op og tænke afbureaukratisering ind i alle dele af den offentlige sektor. Nogle tiltag skal tages fra Christiansborg, nogle ude i regionerne og en del i kommunerne.

Her foreslog jeg et ansættelsestop i administrationen på rådhuset.

Baseret på fakta fra 2013, fritaget for elever og de af administrationen bedømte stillinger der ikke kan stå tomme, svarer det til 16 fuldtidsstillinger og en besparelse på 7.8 mil.

Her er ikke tale om fyringer, men naturlig afgang og jeg kunne sagtens nøjes med det halve og så var skattelettelsen hjemme.

Så det er kun de såkaldte ”kolde hænder”, der er tale om her, aldrig pædagoger, sosu assistenter og lign.

Fagbladet 3F skriver at mens der er skåret 5 % på varme hænder er der samtidig sket en stigning på 16 % på ansatte akademikere …….den lader vi lige stå et øjeblik.

Har du punkter som du vil drøfte med mig, er du velkommen på min facebookside: www.facebook.com/henrikboyeLA

 

Med Venlig Hilsen

Henrik Boye

Byrådsmedlem og Folketingskandidat

Liberal Alliance – Solrød

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.