Ingen i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kr. de tjener hver måned, for ingen skal forsørge staten, før man kan forsørge sig selv. For en almindelig familie betyder forslaget, at de vil have 40.000 kr. mere om året.

Mange danskere har ikke mulighed for at forsørge sig selv og sin familie, før staten begynder at opkræve skat. Faktisk opkræver staten så meget skat, at det for tusindvis af danskere dårligt kan betale sig at gå på arbejde frem for at blive forsørget af staten. Det fjerner incitamentet til at tage et arbejde, ligesom det gør det mindre attraktivt for mange hårdt arbejdende danskere at påtage sig endnu mere ansvar. Ved at prioritere anderledes kan vi gøre flere i stand til at forsørge sig selv.

Liberal Alliance foreslår, at ingen i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kroner af deres løn.

På den måde vil alle danskere i arbejde få knap 20.000 kr. netto mere om året til sig selv, og en almindelig LO-familie – med eller uden børn – vil altså hvert år have 40.000 kr. mere, som de kan bruge, som de ønsker.

Vi er meget optaget af, at danskere i arbejde har mulighed for at leve på et rimeligt niveau, før de begynder at betale skat. Derfor foreslår vi at sænke skatten i bunden for dem, der arbejder. Det vil betyde, at ingen i arbejde skal betale skat af de første 7.000 kr. om måneden, og det vil give hver enkelt i arbejde en gevinst på knap 20.000 kr. om året. Forslaget skal indføres som et nyt bundfradrag til alle danskere med arbejdsindkomst, og det skal gælde før der betales arbejdsmarkedsbidrag, bund-, kommune- og kirkeskat samt sundhedsbidrag.

Når vi letter skatten mærkbart i bunden, giver vi ikke blot arbejdende danskere frihed til at bestemme over egne penge – vi øger også forskellen på at have et arbejde og på at være på overførselsindkomst, så det bedre betaler sig at arbejde. I dag har omkring 250.000 personer en ringe tilskyndelse til at arbejde, og vores forslag om et nyt og større bundfradrag vil alene bringe dette antal ned til 92.000 personer. Ved at gøre de første 7.000 tjente kroner om måneden skattefrie, vil 157.000 flere personer end i dag altså opleve, at det rent faktisk kan betale sig at arbejde.

DET er sund fornuft

Se mere på www.henrikboye.dk

Henrik Boye
Byrådsmedlem i Solrød
Folketingskandidat på Sjælland (nr. 2 på listen)
Liberal Alliance

 

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.