Mandag aften blev der diskuteret skolepolitik i Solrød Byråds familie- og uddannelsesudvalg. Både Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti havde nemlig stillet forslag om at give de lokale skoler i Solrød Kommune mulighed for at korte en smule af de skoledage, der er blevet længere med reformens indtog.

 

LA og K havde stillet to næsten ens forslag, og på mødet besluttede de to partier derfor at slå dem sammen til ét i den videre politiske behandling. LA og K ønsker, at Solrød skal søge dispensation hos regeringen til at gøre den tvungne lektiecafé frivillig igen og til at give mulighed for at droppe noget af den såkaldte ‘understøttende undervisning’, der har været meget udskældt for ikke at have fagligt indhold. Forslagene kan betyde, at skoledagene bliver ca. en time kortere hver dag for eleverne i Solrød.

 

Udvalget besluttede på mødet, at man vil høre kommunens tre skoler om, hvorvidt de mener, at de har brug for sådan en mulighed for dispensation, før man beslutter, om man vil søge den. Det var en løsning, som de to partier bag forslaget var tilfredse med:

 

“Vi er glade for, at vi arbejder videre med vores idéer, og vores forslag handler om to ting. Først og fremmest indrømmer vi gerne, at vi synes, at skoledagen er blevet for lang efter reformen. Men det handler også i meget høj grad om kommunalt selvstyre. Vi mener ganske enkelt, at vi her i Solrød – og ikke mindst ude på skolerne – skal have muligheden for at tilrette reformen en smule efter lokale behov og ønsker,” skriver de to byrådsmedlemmer Henrik Boye (LA) og Morten Scheelsbeck (K) i en fælles udtalelse tirsdag morgen.

 

Forslaget skal nu vendes med skolerne, og så kommer punktet tilbage på næste udvalgsmøde med en indstilling til politisk beslutning.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.